Økte Tone Damli selskapets verdi med 5 Milliarder?

 


17.07.2015 Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Betsson.

Vi hadde første gang den 13. Mars 2015 en positiv analyse på Betsson aksjen, og som er notert ved Nasdaq OMX Stockholm børsen.

Vi hadde den gang overskriften "Kan Tone Damli øke verdien på selskapet med 2,5 Milliarder?". Aksjen var ved analysetidspunktet den gangen den 13. Mars 2015 rundt SEK 306,00, og vi hadde den gang et kursmål for aksjen i vår analyse ved SEK 370,00.

Vi mente den gang i vår analyse av Betsson den 13. Mars 2015 at aksjen kunne stige rundt 20 prosent på 3-6 måneders sikt.

Siden vår første positive analyse av Betsson den 13. Mars 2015 så har selskapet gjennomført en aksjesplitt (22. Mai 2015) i forholdet 1:3, og hvor vårt opprinnelige kursmål for aksjen vi hadde ved SEK 370,00 justert for aksjesplitt ble justert til da SEK 123,33. Dette første kursmålet nådde aksjen den 22. Mai 2015 da aksjen endte i SEK 125,60. Aksjen hadde da altså steget over 20 prosent fra vår første positive analyse på Betsson aksjen den 13. Mars 2015 da kursen justert for aksjesplitten i forholdet 1:3 den gang den 13. Mars 2015 var ved SEK 102,00.

Men den 17. April 2015 så kom vi med en ny positiv analyse på Betsson-aksjen, og hvor vi oppjusterte vårt første kursmål for aksjen fra SEK 123,33 (justert for aksjesplitten 1:3) og opp til da SEK 150,00.

I dag 17. Juli 2015 har Betsson lagt frem sine resultater for 2. kvartal 2015, og aksjen har høyest hittil i dag vært opp rundt 5 prosent til SEK 149,90, og da altså like under vårt oppjusterte kursmål fra den 17. April som var ved SEK 150,00. Vi gjentok for øvrig vår positive analyse på Betsson aksjen den 24. Mai 2015 da kursen fredag 22. Mai 2015 var på SEK 125,60, og hvor vi gjentok vår positive analyse fra den 17. April 2015 med kursmål ved SEK 150,00 (justert for aksjesplitt).

Aksjen har da siden vår første positive analyse av Betsson den 13. Mars 2015 løftet seg i løpet av bare litt over 4 måneder med rundt 47 prosent.

Som vi har skrevet i våre tidligere analyser av Betsson aksjen, så mener vi naturligvis ikke at hele denne oppgangen kan tilskrives bare Tone Damli, og hennes innsats i markedsføringen av det børsnoterte spillselskapet Betsson.

Men som vi har skrevet i våre tidligere positive analyser av Betsson så mener vi at Tone Damli (og forøvrig andre kjente profilerte personer sin medvirkning i markedsføringen av Betsson) helt sikkert er vel verdt sine honorarer de mottar for jobben som gjøres i markedsføringen av spillselskapet Betsson.

Betsson hadde en børsverdi ved vår første analyse av selskapet den 13. Mars 2015 på rundt 12,5 milliarder svenske kroner. I dag, bare litt over 4 måneder siden vår første positive analyse av Betsson den 13. Mars 2015, så har børsverdien økt til rundt 18 Milliarder svenske kroner. Altså en økning i børsverdien av spillselskapet Betsson på godt over 5 Milliarder svenske kroner på bare litt over 4 måneder.

Vi mener altså at Tone Damli helt sikkert har vært vel verdt sine honorarer for sin deltakelse, og jobb med markedsføringen av spillselskapet Betsson. Men vi mener naturligvis ikke at Tone Damli kan tilskrives hele verdiøkningen i selskapet på over 5 Milliarder svenske kroner i løpet av de seneste cirka 4 måneder.

Nå som aksjen i dag er kommet helt opp til vårt oppjusterte kursmål som var ved SEK 150,00, så mener vi at mye av potensialet for aksjen nå på kort sikt gjerne begynner å bli tatt ut. Vi mener altså at det gjerne kan være fornuftig for dem som sitter på aksjer i Betsson, og vurdere å sikre gevinster ved dagens kursnivå rundt SEK 150,00.

Du kan følge kursen til Betsson hos IG her...

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.