*Nettavisen* Nyheter.

Oljefondet kan falle med 1000 milliarder på ett år

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Onsdag ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem, og hvor budsjettert oljepris og budsjettert størrelse på oljefondet er to av de viktigste faktorene for Norges økonomi i tiden fremover.

Det er i forslaget til statsbudsjett lagt til grunn en oljepris på i snitt 650 kroner i 2015. Oljeprisen har som kjent falt kraftig de seneste ukene, og har i dag brutt ned gjennom et viktig teknisk støttenivå ved 90 dollar, og med det utløst et kraftig salgssignal slik vi skrev om på Aksjeanalyser.com i en analyse av oljeprisen den 01. Oktober. Det signaliseres nå videre fall for oljeprisen helt ned mot 70 dollar på 12 måneders sikt.

Dersom oljeprisen skulle falle ned mot 70 dollar på 12 måneders sikt så vil gjennomsnittlig oljepris i 2015 gjerne kunne bli rundt 80 dollar, eller cirka 520 kroner, som er 20 prosent lavere enn de 650 kroner som det er lagt til grunn i statsbudsjettet for 2015. Som om ikke det vil være ille nok med de betydelig lavere oljeinntekter det vil innebære så vil en oljepris på 70-80 dollar kunne føre til dramatisk lavere investeringer i oljeindustrien i årene som kommer.

Videre så er nå S&P500, og flere av verdens ledende børsindekser, nær ved å utløse kraftige tekniske salgssignaler slik vi omtalte på Aksjeanalyser.com i vår analyse av S&P500 den 06. oktober. For S&P500 så vil et brudd ned gjennom 1900 poeng innebære at det utløses et kraftig salgssignal for S&P500 som vil signalisere et fall ned mot 1300-1500 poeng på 12 måneders sikt. S&P500 indeksen kan altså komme til å falle rundt 30 prosent på 12 måneders sikt. S&P500 indeksen har siden bunnen etter finanskrisen nå steget over 200 prosent på litt over 5 år, og en korreksjon på 30 prosent er absolutt innenfor «normalen» etter en så langvarig og kraftig børsoppgang som vi har sett de siste 5 årene. Normalt så varer de lengre oppgangsperiodene på verdens børser mellom 3-5 år.

Nå har altså S&P500 indeksen steget over 200 prosent på litt over 5 år, og basert på teknisk analyse så vil en større korreksjon nå kunne være nær forestående. Slike korreksjoner ned etter lengre og større oppgangsperioder som den vi har sett siste 5 årene varer ofte 1-3 år, og innebærer ofte et fall på mellom 30-50 prosent. Oslo Børs har på sin side allerede nå utløst et kraftig salgssignal slik vi skrev om på Aksjeanalyser.com i en analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) den 03. oktober.

Dersom verdens børser skulle få en korreksjon ned på 30 prosent neste 12 måneder så vil oljefondet som i dag er på cirka 5.500 milliarder, og som har en aksjeandel på rundt 60 prosent, kunne bli redusert på grunn av et slikt børsfall med rundt 1.000 milliarder. I statsbudsjettet så er det derimot forventet at oljefondet vil øke fra i dag rundt 5.500 milliarder til cirka 6.200 milliarder ved utgangen av 2015. Istedenfor å øke til 6.200 milliarder innen utgangen av 2015 så kan vi altså komme til å se et fall i oljefondet til kanskje rundt 4.500 milliarder. Oljefondet vil fortsatt være stort, men for å sette ting i litt perspektiv så er Norges pensjonsforpliktelser, altså Statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden (nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjonsutbetalinger fra folketrygden) for øvrig beregnet til 6.313 milliarder kroner i 2015.

Det er altså veldig mye som kan gå fryktelig galt for Norge neste 12 måneder dersom oljeprisen i snitt blir rundt 80 dollar i 2015, og som i så fall vil medføre betydelig reduksjon i både oljeinntekter og oljeinvesteringer i de kommende årene, og hvis verdens børser får en korreksjon ned på rundt 30 prosent neste 12 måneder.

Vi får håpe at våre analyser som indikerer en oljepris på rundt 80 dollar i snitt for 2015, og et børsfall på verdens børser på rundt 30 prosent neste 12 måneder, ikke vil inntreffe, for gjør de det så vil det i så fall få svært alvorlige økonomiske følger for Norge i de kommende årene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.