Oljeprisen under 80-dollar. Kan stupe til 40 dollar som i 2008.

 

13.11.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett på oljeprisen igjen, og som fortsetter å falle og nå også bryter ned gjennom 80-dollar nivået.

Brent Spot er i skrivende stund notert til USD 79,55, og som er en nedgang på 1,57 dollar siden i går.

Som vi har skrevet i våre tidligere analyser av oljeprisen så signaliserer det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Crude) at den kan komme til å falle ned mot USD 70,00 på 1-3 måneders sikt.

Det er ingenting i veien for at oljeprisen kan komme til å falle langt under 70-dollar nivået også, og vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 2008 så falt Brent Crude fra en topp rundt USD 150,00 i juni 2008, og helt ned til USD 40,00 i desember 2008. Den gang falt altså oljeprisen fra USD 150,00 og til USD 40,00 på bare 6 måneder, og det er ingenting i veien for at ikke oljeprisen kan falle til USD 40,00 igjen.

Finance/Yahoo.com kan man for øvrig lese at Goldman Sachs ikke utelukker et fall for oljeprisen helt ned mot USD 50,00 på grunn av lavere global vekst.

I første omgang så signaliserer imidlertid det tekniske bildet for Brent Crude at den gjerne vil komme til å falle ned mot USD 70,00-nivået, og som er første betydelige tekniske støttenivå for oljeprisen når den nå bryter ned gjennom USD 80,00-nivået.

Ved rekyler opp i oljeprisen så vil det være betydelig teknisk motstand opp mot USD 90,00-nivået.

Det er ellers mye fokus nå rettet mot OPEC, og deres neste møte som skal være den 27. november. Da møtes altså organisasjonen for 12 av verdens største oljeproduserende land, OPEC, og så langt har det ikke kommet noen signaler på at OPEC-landene vil bli enige om store kutt.

I går gikk Saudi-Arabias oljeminister ut og avviste spekulasjonene om at landet fører en priskrig. Det har vært spekulasjoner om Opec vil prøve å konkurrere ut den amerikanske skiferoljeproduksjonen.

 


Kilde Chart: vikingen.seDisclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.