Oslo Børs kan stupe 30 prosent

 


24.07.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs).

Vi skrev i vår seneste analyse av Oslo Børs Benchmark indeks og andre viktige børsindekser den 13. Juli 2015, at utviklingen den nærmeste tiden vil kunne gi viktige signaler for den kommende utviklingen for børsene utover høsten 2015.

I vår forrige analyse av Oslo Børs Benchmark indeks skrev vi blant annet om det viktige tekniske nivået ved 645 poeng. Som vi skrev den gangen så vil det være viktig at Oslo Børs Benchmark indeks klarer å etablere seg over dette 645-nivået, men i dag faller Oslo Børs Benchmark indeks igjen under 645 poeng, og er like før stengetid fredag 24. Juli ved 641,81 poeng (ned 0,59 prosent fra i går).

Dette gir negative tekniske signaler for den kommende utviklingen, og spesielt dersom Oslo Børs Benchmark indeks ikke i løpet av de neste ukene klarer å etablere seg over 645-nivået igjen.

Det er heller ikke positivt at den viktige S&P-500 indeksen i USA fredag 24. Juli i tidlig handel faller under det viktige tekniske nivået for S&P-500 indeksen ved 2.100 poeng. Samtidig så faller den tyske DAX30-indeksen også fredag 24. Juli, og er i ferd med å falle under et viktig teknisk støttenivå ved 11.400 poeng.

Du kan følge utviklingen for S&P-500 indeksen i USA hos IG her... og du kan følge utviklingen for DAX30 indeksen i Tyskland hos IG her...


Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har nå falt inn i den tidligere fallende trenden som startet rundt midten av April 2015.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks nå skulle falle under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt også, og som er rundt 640 poeng, så vil det utløses ytterligere negative tekniske signaler for den kommende utviklingen i ukene og månedene fremover for Oslo Børs.

På nedsiden så vil det etter 640-nivået være teknisk støtte for Oslo Børs Benchmark indeks ved først 630 poeng, og deretter ved 620 og 610 poeng.

Virkelig negative tekniske signaler, og på lengre sikt for Oslo Børs Benchmark indeks, vil det bli om indeksen bryter ned gjennom 610 poeng, og da også bryter ned gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Da vil det kunne bety slutten på den nå snart 7 år lange oppgangstrenden som har vært på Oslo Børs siden etter finanskrisen i 2008. Ved et eventuelt slikt brudd ned gjennom 610 poeng for Oslo Børs Benchmark indeks så vil det utløses kraftige tekniske salgssignaler for Oslo Børs Benchmark indeks, og det vil kunne innlede en lengre nedgangsperiode på børsen.

Ved et slikt brudd ned gjennom 610-nivået så vil det være sannsynlig med et videre fall ned mot 450-500 poeng for Oslo Børs Benchmark indeks. Det vil i så fall om Oslo Børs Benchmark indeks skulle falle ned til 450-nivået innebære et fall fra dagens nivå på hele 30 prosent.

 

OBX-indeksen:

For OBX-indeksen (25 mest omsatte selskapene på Oslo Børs) så er tilsvarende viktig teknisk nivå (slik 610-nivået er for OSEBX) å følge med på ved 555 poeng. Dersom OBX-indeksen skulle falle under 555 poeng, så vil også den utløse kraftige tekniske salgssignaler, og hvor det da vil indikeres videre kraftig fall gjerne helt ned mot 400-480 poeng. Det vil i så fall om OBX-indeksen skulle falle til 400 poeng innebære et tilsvarende kraftig fall på rundt 30 prosent for OBX-indeksen om den skulle falle fra dagens nivå og ned til 400 poeng. OBX-indeksen er like før stengetid på Oslo Børs fredag 24. Juli ved 577 poeng.

Du kan følge utviklingen til OBX-indeksen hos IG her...

Tidsmessig så vil et slik kraftig fall på rundt 30 prosent for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen kunne skje gjerne i løpet av en 6-12 måneders periode.

Nå gjenstår det å se om Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) og OBX-indeksen i tiden som kommer bryter ned gjennom disse svært viktige tekniske nivåene ved hhv 610 poeng (OSEBX) og 555 poeng (OBX), men dersom det skulle skje så vil det altså utløses kraftige tekniske salgssignaler og Oslo Børs kan komme til å falle fra dagens nivå med rundt 30 prosent.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.

 


Kilde Charts:

vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag