*Nettavisen* Nyheter.

Oslo Børs nær ved å utløse kraftig salgssignal

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og som nå er nær ved å utløse et kraftig salgssignal hvis indeksen bryter ned gjennnom et viktig støttenivå ved 580 poeng, og som blant annet vil medføre et brudd ut av den langsiktige stigende trenden.

OSEBX vil også bryte ned gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og utløse teknisk salgssignal fra en større dobbel topp formasjon ved et slikt brudd ned gjennom dette viktige nivået ved 580 poeng. OSEBX er i skrivende stund på 583,19 poeng.

03.10.2014 - Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) faller tilbake i det korte bildet, og er nær ved å bryte ut av den langsiktige stigende trenden, og utløse et kraftig teknisk salgssignal fra en større dobbel topp formasjon.

Oslo Børs Benchmark indeks har dannet en rettvinklet fallende triangel formasjon, og hvor et brudd ned gjennom et viktig støttenivå ved 580 poeng vil være med og utløse et kraftig salgssignal for OSEBX.

Et brudd ned gjennom 580-nivået vil også utløse negative tekniske signaler ved at OSEBX da vil bryte ned gjennom sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det vil gi signal om at ikke bare den kortsiktige, men også den mellomlangsiktige trenden for OSEBX har snudd til negativ.

Ser vi på momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD så viser alle en fallende trend og signaliserer en fortsatt svak utvikling for OSEBX i tiden fremover.

Dersom OSEBX bryter ned gjennom 580-nivået nå, slik flere tekniske indikatorer nå signaliserer at gjerne kan skje i løpet av kort tid, så vil neste støttenivå av betydning for OSEBX være rundt 560 poeng og deretter 540 poeng.

I henhold til nevnte triangel formasjon, og også en dobbel topp formasjon, så vil et brudd ned gjennom 580-nivået i første omgang signalisere videre fall ned mot 540-nivået for OSEBX.

Ved eventuelle rekyler opp for OSEBX så er det i første omgang teknisk motstand ved 600 poeng, og deretter ved 610 poeng hvor det også er motstand opp mot 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på det tekniske bildet OSEBX viser nå så vil det ved et fall under 580-nivået signaliseres videre fall ned mot 540 poeng på 1-3 måneders sikt. Et brudd ned gjennom 580-nivået vil også innebære et brudd ut av den langsiktige stigende trenden, og en ny og fallende trend for OSEBX kan bli etablert neste 3-6 måneder.

At oljeprisen som vi hadde analyse på 01. oktober har utløst kraftig teknisk salgssignal, og som indikerer at oljeprisen kan komme til å falle ned mot 70 dollar på 12 måneders sikt gir ytterligere negative signaler for den videre utviklingen for Oslo Børs i tiden fremover. Denne analysen kan leses her...

Kort om Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX): Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart: Vikingen.seDisclaimer:
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag