SAS-aksjen kan fly til himmels

 


14.01.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com kjøp av SAS som Dagens Tradingcase.

Vi hadde tidligere i høst en kjøpsanbefaling på SAS-aksjen den 9. november ved kurs NOK 11,00, og aksjen har siden da løftet seg med over 60 prosent.

I vår kjøpsanbefaling av SAS-aksjen den 9. november hadde vi kursmål ved NOK 20,00-24,00 på 1-2 års sikt, og aksjen nærmer seg allerede det nivået.

Etter den sterke utviklingen for aksjen de seneste måneder så endrer vi nå vårt kortsiktige (1-3 måneder) kursmål for SAS-aksjen til NOK 24,00, og vi har et langsiktig (1-2 år) kursmål for aksjen ved NOK 50,00.

Dersom aksjen bryter opp gjennom NOK 24,00-nivået så vil det være lite teknisk motstand videre oppover før opp mot NOK 50,00-nivået.

Selv om aksjen skulle få et løft på 1-2 års sikt opp mot NOK 50,00 så vil den fortsatt ha falt over 80 prosent siden toppen ved NOK 300,00 i 2007 før finanskrisen.

SAS-aksjen har nå brutt opp gjennom et motstandsnivå ved NOK 16,50, og det er nå lite motstand videre oppover før ved NOK 24,00. Videre så vil det ved et brudd opp gjennom NOK 24,00-nivået utløses et nytt kraftig kjøpssignal for aksjen, og det vil da signaliseres videre oppgang opp mot NOK 50,00-nivået på 1-2 års sikt.

Ved korreksjoner ned så ligger det nå teknisk støtte for aksjen ved NOK 16,50-nivået.

Aksjen har også nylig (i desember) utløst et sterkt kjøpssignal ved det som kalles et Golden Cross signal, det vil si når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

MACD momentum-indikator har også nylig utløst kjøpssignal for SAS-aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for SAS så har vi valgt aksjen som Dagens Tradingcase på Aksjeanalyser.com

Vi tar ellers med at SAS presenterte gode trafikktall for desember nå den 12. januar, og kunne her vise til en økning på 7,1 prosent i passasjertallet i forhold til samme periode i fjor. SAS hadde totalt 1,9 millioner passasjerer i desember.

For å lese flere analyser besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.

 


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.