RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Siste 14 år: Oslo Børs +206% - Stockholm Fondsbörs +18%

 

15.11.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på utviklingen for Oslo Børs versus Stockholmsbørsen.

Vi har tatt for oss perioden fra 1.1.2000, altså før IT-boblen sprakk og før den kraftige nedturen i aksjemarkedene i perioden 2000-2002, og frem til i dag 15.11.2014.


Grafen nedenfor viser utviklingen for den norske OBX-indeksen (blå graf) relativt i forhold til den svenske OMX-30 indeksen (rød graf).

Skalaen til høyre referer til OBX-indeksen, og siden dette er en relativ graf så er OMX-30 indeksen omregnet slik at de har felles startpunkt, og man får frem en relativ graf som viser hvordan de to indeksene har utviklet seg i forhold til hverandre.

OBX-indeksen har siden 1.1.2000 og frem til i dag 15.11.2014 løftet seg med 206 prosent, og som tilsvarer en annualisert økning per år på cirka 8,4 prosent.

OMX-30 indeksen i Sverige har på sin side bare løftet seg med 18 prosent siden 1.1.2000, og dette tilsvarer en annualisert økning per år på bare cirka 1,2 prosent.

Investorene på Oslo Børs har altså fått en langt kraftigere verdistigning på sine investeringer siden 1.1.2000, og altså de seneste cirka 14 årene, enn hva investorene på Stockholmsbörsen har fått.

Ser vi derimot enda lenger tilbake, og helt tilbake til 5. Januar 1987, og før "Black Monday" 19. oktober 1987, så blir bildet litt annerledes.

Da ser vi av grafen nedenfor at OBX-indeksen har fra 5.1.87 til i dag 15.11.14, altså en periode på nesten 28 år, steget med 980 prosent. Dette tilsvarer en annualisert økning per år på cirka 8,9 prosent.

Her slår svenskene oss og har med sin OMX30-indeks hatt en oppgang på 1.173 prosent siste cirka 28 år, og som tilsvarer annualisert en økning per år på cirka 9,5 prosent.

Så når alt kommer til alt så er vi altså ikke så mye bedre enn svenskene, i hvert fall ikke når det gjelder børsutviklingen de seneste 28 år.

Vi har også tatt med en graf nedenfor over utviklingen for OBX-indeksen relativt mot S&P-500 indeksen siden 5.1.1987.

Som vi ser av grafen så har S&P-500 indeksen steget med 644 prosent siden 5.1.1987, eller de seneste cirka 28 år. Dette tilsvarer en annualisert årlig verdistigning for S&P-500 siste 28 år på cirka 7,3 prosent per år. Dette er altså en del lavere enn for OBX-indeksen i Norge og OMX-30 indeksen i Sverige, og som har steget med i snitt per år siste 28 år hhv +8,9 prosent og +9,5 prosent.

En annen konklusjon vi kan trekke ut ifra tallene her er at man med langsiktig sparing i aksjefond gjerne kan håpe på rundt 8-9 prosent snittavkastning per år, men vi ser også at det er ingen garanti for dette. Hadde man for eksempel sittet med et svensk aksjefond som ikke klarte å levere bedre avkastning enn tilsvarende utviklingen for OMX-30 indeksen de seneste 14 år så ville man bare fått en snittavkastning på 1,2 prosent per år de seneste 14 år.

Videre så sier tallene oss også at det kan være lurt å investere i aksjefond i flere land eller globale aksjefond, og slik at man ikke som i eksempelet her risikerer å ende opp med en avkastning på for eksempel bare 1,2 prosent per år over en 14 års periode.

Nå skal det også være sagt at det naturligvis nok er flere aksjefond i Sverige som har klart å slå OMX-30 indeksen, og det finnes bransjefond som kan ha gitt en langt høyere avkastning enn den brede OMX-30 indeksen. Men vi anbefaler investorer å diversifisere sine investeringer i aksjefond, og enten investere i globale aksjefond, eller flere ulike fond som investerer i ulike land og bransjer.

OBX relativt til OMX-30 i perioden 1.1.2000-15.11.2014:

 

OBX relativt til OMX-30 i perioden 5.1.1987-15.11.2014:

 

OBX relativt til S&P-500 i perioden 5.1.1987-15.11.2014:

 

Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com