RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Spetalen spår aksje til himmels

 

23.10.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på selskapet NEL ASA (tidligere Diagenic).

NEL ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927.

NEL ASAs hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energi formål levert av NEL Hydrogen AS og hydrogen fyllestasjoner levert av H2 Logic AS, som begge er heleide datterselskaper av NEL ASA. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering.

NEL ASA (tidligere Diagenic), som tidligere har drevet innen farmasisektoren, inngikk høsten 2014 en intensjonsavtale om å kjøpe NEL Hydrogen av Norsk Hydro for 120 millioner kroner - 40 millioner i kontanter og det resterende i Diagenic-aksjer.

Blant de største aksjonærene i NEL ASA finner vi både Øystein Stray Spetalen, og Jan Haudemann-Andersen.

På et spørsmål i forbindelse med en sak på HegnarOnline den 01. Juni 2015 om hvor mye han skulle hatt for NEL-aksjene sine for å selge dem svarte Øystein Stray Spetalen:

- Jeg er ikke der i det hele tatt. Dette kan bli verdt 50 milliarder kroner, 100 milliarder kroner, uendelig. Hvis hydrogen tar over i transportbransjen, da er det ikke noen grenser for hvor stort dette kan bli.

Det kan i den sammenheng nevnes at NEL ASA med dagens børskurs rundt 1,90 kroner er verdsatt til cirka 1,24 milliarder kroner.

Saken fortsetter nedenfor...

 

Øystein Stray Spetalen eier, og i henhold til seneste oversikt på NEL sine hjemmesider over de 20 største aksjonærene i selskapet, tilsammen 11,41 prosent av NEL ASA via Strata Marine & Offshore og Ferncliff Maris AS.

Jan Haudemann-Andersen eier på sin side, og i henhold til denne oversikten over de 20 største aksjonærene i NEL ASA på selskapets hjemmesider, 7,72 prosent av NEL ASA via sitt Datum AS.

 
Teknisk analyse av NEL ASA:

Ser vi på det tekniske bildet for NEL-aksjen så er det utløst flere positive tekniske signaler for aksjen i løpet av det seneste året.

Etter å ha vist en negativ utvikling over flere år innenfor en langsiktig fallende trend så brøt aksjen ut av denne fallende trenden i slutten av 2014 (jf. diagram nederst i saken her).

Det er siden blitt etablert en ny og stigende trend for NEL-aksjen, og hvor den nå etter den seneste tids korreksjon ned er ved støttenivået ved nedre trendlinje av denne.

Aksjen er også nær støttenivået ved 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Videre så har oppgangen for aksjen det seneste året skjedd på stigende og høyt volum, og dette gir ytterligere positive tekniske signaler for aksjen.

Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen da den i sommer brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 1,70 kroner.

Det bør nå være god teknisk støtte for aksjen ved 1,70-nivået.

Videre oppgang signaliseres for NEL-aksjen i tiden fremover innenfor den stigende trenden som er etablert for aksjen i løpet av det seneste året.

Da aksjen som nevnt nå er lavt innenfor denne stigende trenden, og det ligger betydelig teknisk støtte for aksjen nå rundt disse nivåene. Ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at NEL-aksjen virker som en interessant og spennende aksje rundt dagens kursnivå.

Vi hos Aksjeanalyser.com, og basert på det samlede positive tekniske bildet for NEL-aksjen, ser en mulig tredobling av aksjekursen på 12 måneders sikt, opp mot 6,00 kroner.

Det som eventuelt vil kunne endre vårt positive syn på NEL-aksjen vil være om den skulle bryte ned i gjennom, og etablere seg under det nå viktige tekniske støttenivået rundt 1,70 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror imidlertid ikke aksjen vil bryte ned i gjennom 1,70-nivået, men vi tror derimot at aksjen vil ta i mot nå rundt dagens kursnivå, og at aksjen kan stå foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden nå.

Du kan følge utviklingen for NEL-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Diagram over kursutviklingen for NEL-aksjen:

 

Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com