Gå til sidens hovedinnhold

Står Oslo Børs foran en korreksjon ned?

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og som nå kan være nær en kortsiktig topp. Det tekniske bildet for OSEBX indikerer nå at en korreksjon ned på rundt 10 prosent kan være nær forestående.

Oslo Børs Benchmark indeks har den siste uken vært nær toppen av en langsiktig stigende trend som startet i slutten av 2011. Det ligger motstand opp mot 650 poeng, ved øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og OSEBX har nå den siste uka vært notert høyest ved 632,37 poeng. Det er altså bare få prosent i fra at OSEBX har vært helt oppe mot motstandsnivået i taket av den langsiktige stigende trenden.

OSEBX har så falt noe tilbake de seneste dagene, og dette samsvarer med de signaler som er gitt fra momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD den siste tiden, og som alle har signalisert at OSEBX kan stå foran en kortsiktig korreksjon ned snart.

Så lenge den langsiktige stigend trenden er inntakt så er det ikke noen signaler om noe mer enn en kortsiktig korreksjon ned innenfor denne stigende trenden. Dersom OSEBX står foran en ny test av støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, så innebærer det et OSEBX kan falle ned mot rundt 560 poeng på gjerne 1-3 måneders sikt. Dette tilsvarer da en cirka 10 prosent korreksjon ned fra dagens nivå, og mange vil nok mene at dette vil være en sunn korreksjon etter den meget sterke utviklingen som Oslo Børs og andre børser rundt om i verden har vist de seneste årene.

Den underliggende trenden i markedene er imidlertid fortsatt veldig sterk, og det er som sagt ingen signaler foreløpig om at det vil komme noen negativ vending av den langsiktige positive trenden med det første. Så om OSEBX skulle få en korreksjon ned mot for eksempel 560-nivået, så vil videre oppgang forventes igjen fra rundt det nivået basert på hvordan det tekniske bildet for tiden ser ut for OSEBX og andre viktige børsindekser rundt om i verden.

Så kort oppsumert så indikerer det tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks at Oslo Børs gjerne kan komme til å se en korreksjon ned på rundt 10 prosent i løpet av de kommende 1-3 måneder, men deretter indikeres videre oppgang innenfor den langsiktige stigende trenden. For de som er langsiktig i sine investeringer så er det altså ingen grunn til å løpe å selge sine aksjefond eller aksjer, men er man derimot mer kortsiktig trader og prøver å tjene på de kortsiktige svingningene i markedet så kan man gjerne vurdere å posisjonere seg noe for et mulig fall på rundt 10 prosent ved Oslo Børs.

Når dette er nevnt så skal det også nevnes at den neste forventede oppgangsfasen på så vel Oslo Børs, så vel som børser rundt om i verden, kan gjerne vise seg å bli den siste oppgangsfasen i denne stigende trenden. Vi har nå sett en oppgang på Oslo Børs, og internasjonalt, på cirka 3 år fra bunnen etter den forrige større korreksjonen i 2011.

De lengre oppgangsperiodene på børsene har historisk sett ofte vært på mellom 3-5 år. Når det er sagt så kan ofte den siste oppgangsfasen i slike langsiktige stigende trender ofte bli bratt og sterk så det kan fortsatt være et hyggelig potensiale for både Oslo Børs og børser rundt om i verden før denne oppgangstrenden er over for denne gang. Når det gjelder de større nedgangsperiodene med fallende trender på børsene så pleier de normalt sett å være brattere men kortere i tid, og disse har historisk sett vist seg og gjerne vare cirka 1-3 år.

Kort om Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX): Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte.


Kilde Chart: vikingen.se

Besøk gjerne Aksjeanalyser.com for å se flere analyser m.m.


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto