To kjøpsanbefalinger og en salgsanbefaling på Oslo Børs

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer på Oslo Børs: REC Solar (Vurdering: SELG, Ticker: RECSOL), Storebrand (Vurdering: KJØP, Ticker: STB) og Salmar (Vurdering: KJØP, Ticker: SALM).

Storebrand og Salmar viser begge en positiv utvikling innenfor sine respektive stigende trender, og videre kursoppgang signaliseres for begge aksjene i tiden fremover.

REC Solar viser på sin side en negativ utvikling, og i første omgang signaliseres et fall for aksjen ned mot et viktig støttenivå rundt NOK 77,00, men dersom det nivået brytes så vil det utløses et kraftig salgssignal i aksjen som kan føre aksjen helt ned mot NOK 60,00-65,00.


 

19.09.2014 - REC Solar (Ticker: RECSOL) viser en negativ utvikling innenfor en rettvinklet fallende triangel formasjon, og et eventuelt brudd ned gjennom støttenivået rundt NOK 77,00 kan føre til videre fall ned mot NOK 60,00-65,00 på 12 måneders sikt.

Aksjen faller tilbake etter å ha testet motstandsnivået ved den fallende trendlinjen i denne nevnte triangel formasjonen, og videre kursnedgang signaliseres for aksjen i tiden som kommer.

Aksjen har også falt under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt og med det gitt ytterligere negative tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.

MACD momentum-indikator har også nylig gitt salgssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige negative tekniske signaler for aksjen.

I første omgang signaliseres videre nedgang for en ny test av støttenivået rundt NOK 77,00, men brytes det nivået også så vil videre kursfall ned mot NOK 60,00-65,00 signaliseres på 12 måneders sikt.

Ved eventuelle rekyler opp i aksjen så ligger første motstandsnivåer ved NOK 93,00 og NOK 97,00.

Basert på det negative tekniske bildet for REC Solar så vurderes aksjen som en salgskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen ved NOK 77,00 på kort sikt (1-3 måneder), og så ser vi altså aksjen videre ned mot NOK 65,00 på 12 måneders sikt dersom den bryter ned gjennom det viktige støttenivået ved NOK 77,00.

Kort om selskapet: REC is a leading global provider of solar energy solutions. With more than 15 years of experience, we offer sustainable, high performing products, services and investments for the solar industry. Together with our partners, we create value by providing solutions that better meet the world?s growing energy needs. REC is headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: RECSOL). Our 1,600 employees worldwide generated revenues of USD 647 million in 2013.

 


Kilde Chart: Vikingen.se 

19.09.2014 - Storebrand viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og vender nå oppover igjen etter å ha testet støttenivået ved nedre trendlinje i denne stigende trenden.

Videre oppgang signaliseres for Storebrand fra dagens kursnivå, og potensialet for aksjen innenfor den langsiktige stigende trenden er opp mot øvre trendlinje, rundt NOK 50,00 på 12 måneders sikt.

Aksjen har nå brutt opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og med det gitt nye positive signaler for den videre utviklingen.

MACD momentum-indikator er også i kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen.

RSI og Stochastics momentum-indikatorer viser en overkjøpt situasjon for aksjen på helt kort sikt, og det er mulig det kan komme en kortsiktig konsolidering i aksjen, men så ventes videre oppgang i tiden fremover.

På oppsiden ligger det noe teknisk motstand rundt NOK 38,00, og deretter ved NOK 40,00, men brytes NOK 40,00-nivået så vil det være lite motstand før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 50,00.

Ved korreksjoner ned i aksjen så ligger det nå i første omgang teknisk støtte rundt NOK 36,00, og hvor det blant annet er støtte ved aksjens 200-dagers glidende gjennomsnitt.

På bakgrunn av det positive tekniske bildet som Storebrand viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi ser altså et potensiale for aksjen opp mot NOK 50,00 på 12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 33,00.

Kort om selskapet: Storebrand er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikringer. Konsernet består av følgende virksomhetsområder: livsforsikring, kapitalforvaltning, bank og skadeforsikring.

 


Kilde Chart: Vikingen.se 


19.09.2014 - Salmar (Ticker: SALM) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signalisers for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så vender aksjen igjen oppover, og videre oppgang opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 140,00, signaliseres i månedene som kommer.

Både RSI og MACD momentum-indikatorer underbygger disse signaler og indikerer videre oppgang for Salmar-aksjen i tiden fremover.

På oppsiden ligger det noe teknisk motstand rundt NOK 120,00, og ved NOK 125,00, men deretter er det lite teknisk motstand for videre oppgang i aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt NOK 140,00.

Ved korreksjoner ned i aksjen så er første tekniske støttenivå for aksjen rundt NOK 110,00.

Basert på dette positive tekniske bildet som aksjen viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi ser et potensiale for aksjen opp mot NOK 140,00 på 3-6 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 107,00.

Kort om selskapet: En av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. Eier 83 lisenser for marin produksjon av atlantisk laks i Norge. 60 lisenser i selskapets hovedvirksomhetsområde i Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre), og 23 lisenser i Nord-Norge gjennom SalMars heleide datterselskap SalMar Nord AS. Eier 50% av Norskott Havbruk AS, som igjen eier 100% av Scottish Sea Farms Ltd, Storbritannias nest største produsent av laks med en kapasitet på 30.000 tonn slaktet laks. Har en betydelig foredelingsaktivitet, samlokalisert med selskapets hovedkontor på Frøya i Sør-Trøndelag.

 


Kilde Chart: Vikingen.seFor å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com


Disclaimer:
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.