*Nettavisen* Nyheter.

Tre aksjer med betydelig oppside

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer på Oslo Børs: Peroleum Geo Services (Ticker: PGS), Lerøy Seafood Group og Archer Ltd. (Ticker: ARCHER).

Petroleum Geo Services har falt kraftig den senere tiden, men påtreffer nå et betydelig støttenivå rundt NOK 50,00, og flere tekniske indikatorer som RSI og Stochastics signaliserer nå at aksjen gjerne kan stå foran en rekyl opp i tiden som kommer.

Lerøy Seafood Group viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og i henhold til denne trenden så har aksjen et hyggelig potensiale til å kunne stige gjerne en 30 prosent på 6-12 måneders sikt.

Archer Ltd, som legger frem resultater for 2. kvartal på fredag 08. august, har kommet ned til et viktig støttenivå og også for denne aksjen signaliseres nå videre kursoppgang innenfor den langsiktige stigende trenden som er etablert for aksjen.


Klikk på bildet for å forstørre.

 

06.08.2014 - Petroleum Geo Services (Ticker: PGS) som vi har tidligere hatt salgsanbefaling på har nå kommet ned på et nivå rundt NOK 50,00, og hvor det ligger betydelig teknisk støtte.

Samtidig så viser både RSI og Stochastics momentum-indikatorer en overesolgt situasjon for aksjen på kort sikt og indikerer således at rekyl opp for aksjen kan være nær forestående.

Det er også etablert en positiv divergens i RSI chartet, og dette gir ytterligere positive signaler om en gjerne nær forestående rekyl opp for aksjen.

På oppsiden så ligger første motstandsnivå av betydning rundt NOK 60,00, og dette er også gjerne potensialet for aksjen ved en kortsiktig rekyl opp innenfor den fallende trenden.

På bakgrunn av dette tekniske bildet for Petroleum Geo Services som indikerer at en rekyl opp i aksjen kan være nær forestående så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat rundt NOK 50,00-nivået. Potensialet for aksjen vurderes altså til å være opp mot NOK 60,00 på 1-3 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 47,00.

Kort om selskapet: Petroleum Geo-Services er en teknologisk fokusert serviceleverandør til oljeindustrien som leverer tjenester innen geofysikk til det globale markedet.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart: vikingen.se


Klikk på bildet for å forstørre.

 

06.08.2014 - Lerøy Seafood Group (Ticker: LSG) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet i overkant av NOK 220,00-nivået hvor det ligger støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, så indikerer nå blant annet momentum-indikatorene RSI og Stochastics videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover.

Det ligger lite teknisk motstand for aksjen videre oppover før ved øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, opp mot NOK 300,00-nivået. Dette indikerer en bra oppside for aksjen på rundt 30 prosent.

Basert på dette positive tekniske bildet for Lerøy Seafood Group så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Potensialet for aksjen vurderes altså til å være opp mot NOK 300,00 på 6-12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 215,00.

Til informasjon så legger Lerøy Seafood Group frem sine resultater for 2. kvartal 2014 på torsdag 21. august.

Kort om selskapet: Lerøy Seafood Group ASAs kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart: vikingen.seKlikk på bildet for å forstørre.

 

06.08.2014 - Archer Ltd (Ticker: ARCHER) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend som er etablert for aksjen, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha fått en korreksjon ned i det korte bildet så finner aksjen nå betydelig teknisk støtte ned mot NOK 9,00, og vender nå oppover igjen etter å ha testet dette støttenivået.

Samtidig så viser både RSI og Stochastics en oversolgt situasjon for aksjen på kort sikt, og indikerer således at en ny vending opp for aksjen gjerne kan komme i tiden fremover nå.

På oppsiden ligger det noe teknisk motstand vedd NOK 10,80 og NOK 12,30, men deretter er det begrenset med motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt NOK 14,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Archer Ltd nå så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi vurderer potensialet for aksjen til å være opp mot NOK 14,00 på 6-12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 8,70.

Til informasjon så presernterer Archer Ltd sine resultater for 2. kvartal fredag 08. august 2014.

Kort om selskapet: Archer Ltd is an oilfield service company. It provides drilling services and well services, including platform drilling, drilling facility engineering, modular rigs, well intervention and oilfield Technology.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart: vikingen.seFor å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.