RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Tre kjøpskandidater på Oslo Børs

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer: Aker ASA (Ticker: AKER), Kværner ASA (Ticker: KVAER) og Storebrand ASA (Ticker: STB). Vi ser et betydelig potensiale for alle tre aksjene ut ifra de langsiktige stigende trender, og det tekniske bildet som disse aksjene viser.

Til informasjon så har Kværner og Storebrand presentert sine resultater for 2. kvartal i dag, onsdag 16. juli, og på fredag 18. juli vil Aker presentere sine resultater for 2. kvartal.


 

16.07.2014 - Kværner (Ticker: KVAER) har falt noe tilbake i det helt korte bildet, men har etablert en stigende trend i det lengre bildet, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.

Etter den siste korreksjonen ned så finner Kværner-aksjen nå betydelig støtte rundt NOK 11,50, og hvor det blant annet er støtte ved aksjens 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at en ny vending opp for aksjen gjerne kan være nær forestående.

På oppsiden er første tekniske motstandsnivå av betydning rundt NOK 13,40, og deretter er neste motstandsnivå opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt NOK 14,50.

På bakgrunn av det positive tekniske bildet som Kværner viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 14,50 på 3-6 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 10,80.

Kort om selskapet: Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av EPC (engineering, procurement and construction). Kværner gjennomfører noen av verdens mest krevende prosjekter og er en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor oppstrøm, industriselskaper i tillegg til andre ingeniør- og fabrikasjonsleverandører. Kværner sysselsetter mer enn 2 800 egne ansatte i rundt 8 land. Kværners hovedkontor er i Oslo.

 

Kilde Chart: vikingen.se


 

16.07.2014 - Storebrand (Ticker: STB) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og en fortsatt positiv utvikling for aksjen signaliseres i tiden fremover innenfor denne stigende trenden.

Aksjen vender nå oppover igjen etter å ha konsolidert den senere tiden, og etter å ha testet støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Aksjen bryter nå igjen opp gjennom 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og gir med dette nye positive signaler for den videre utviklingen i tiden som kommer.

Samtidig så signaliserer nå både MACD, RSI og Stochastics momentum-indikatorer videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover.

Det ligger nå betydelig teknisk støtte rundt NOK 35,00-36,00 for aksjen ved korreksjoner ned.

Videre oppover så ligger nå første motstandsnivå av betydning rundt NOK 40,00 , og deretter er neste motstandsnivå av betydning opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 50,00.

Basert på dette positive tekniske bildet for Storebrand så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 50,00 på 12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 34,00.

Kort om selskapet: Storebrand er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikringer. Konsernet består av følgende virksomhetsområder: livsforsikring, kapitalforvaltning, bank og skadeforsikring.

 

Kilde Chart: vikingen.se


 

16.07.2014 - Aker ASA (Ticker: AKER) er i en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha korrigert noe ned i det helt korte bildet så finner aksjen nå støtte rundt NOK 220,00, og det ligger også støtte nå ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig så signaliserer både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at en ny vending opp for aksjen gjerne kan være nær forestående.

På oppsiden så er det noe teknisk motstand  ved forrige topp rundt NOK 245,00, men deretter er det lite motstand for videre oppgang i aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, i overkant av NOK 300,00.

Basert på dette positive tekniske bildet for Aker så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå og potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 280,00-300,00 på 12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 215,00.

Kort om selskapet: Aker ASA er et industrielt investeringsselskap, og utøver aktivt eierskap. Aker representerer finansiell styrke og industriell kompetanse. Målet som aktiv eier er å være en strategisk motor i utviklingen av robuste og verdifulle operative selskaper. Aker er en pådriver i strukturelle prosesser og gjennomføring av industrielle transaksjoner, oppkjøp og fusjoner og rendyrking av virksomheter. Dette skaper verdier for aksjeeierne, kundene, medarbeiderne og samfunnet.

 

Kilde Chart: vikingen.se

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com

 


 

Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com