RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Tre kjøpskandidater på Oslo Børs

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer, og som vi finner alle som interessante kjøpskandidater: Kongsberg Gruppen (Ticker: KOG), Birdstep Technology (Ticker: BIRD) og Aker Philadelphia Shipyard (Ticker: AKPS).


 

04.07.2014 - Kongsberg Gruppen (Ticker: KOG) er i en langsiktig stigende trend, og en fortsatt positiv utvikling innenfor denne signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så signaliseres nå videre kursoppgang for Kongsberg Gruppen i tiden som kommer.

MACD momentum-indikator har nå gitt nytt kjøpssignal for aksjen, og er med det med og underbygger det ellers positive tekniske bildet som aksjen viser.

RSI momentum-indikator signaliserer også videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover.

Det ligger begrenset med teknisk motstand for videre oppgang i aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 160,00.

På nedsiden ligger det betydelig teknisk støtte rundt NOK 137,00. Aksjen finner også støtte rundt NOK 140,00 ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på dette positive tekniske bildet som Kongsberg Gruppen viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 160,00 på 1-3 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 135,00.

 

Kilde Chart: vikingen.se


 

04.07.2014 - Birdstep Technology (Ticker: BIRD) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så signaliseres nå videre kursoppgang for aksjen i tiden som kommer.

Aksjen har funnet god teknisk støtte rundt NOK 2,70, og ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Nå bryter aksjen igjen opp gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt, og gir med det nye positive signaler for den videre utviklingen.

MACD momentum-indikator er også i kjøpssignal for aksjen, og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Det ligger begrenset med motstand for videre oppgang i aksjen før opp mot forrige topp rundt NOK 5,00.

Basert på dette positive tekniske bildet som Birdstep Technology viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 5,00 på 6-12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 2,50.

 

Kilde Chart: vikingen.se


 

04.07.2014 - Aker Philadelphia Shipyard (Ticker: AKPS) har falt noe tilbake i det korte bildet, men påtreffer nå teknisk støtte ved nedre trendlinje i en langsiktig stigene trend.

Aksjen finner også støtte her ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, og samtidig så viser nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer en oversolgt situasjon for aksjen på kort sikt.

Dette indikerer at en ny vending opp for Aker Philadelphia Shipyard kan være nær forestående.

På oppsiden ligger det noe teknisk motstand rundt NOK 180,00, og deretter ved NOK 200,00 og NOK 230,00.

Basert på den underliggende positive trenden for aksjen, og de tekniske signaler som nå indikerer at en ny vending opp for aksjen kan være nær forestående, så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 200,00 på 3-6 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 145,00.

 

Kilde Chart: vikingen.se 

 

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com

 Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com