Tror denne Røkke-aksjen kan stige kraftig fremover

03.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer på Oslo Børs: Aker Solutions (Ticker: AKSO), Photocure (Ticker: PHO), og Lerøy Seafood Group (Ticker: LSG).

Felles for dem alle tre er at de viser en positiv utvikling innenfor sine respektive stigende trender, og hvor videre kursoppgang signaliseres for dem alle tre i tiden fremover.

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com en kjøpsanbefaling på alle disse tre aksjene, og ser en betydelig oppside for dem alle på 3-6 måneders sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.

Se gjerne også våre analyser på disse tre nordiske aksjene i dag: Nokia, ABB, og Tele2 her...


 


Aker Solutions (Ticker: AKSO)

Aker Solutions viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Det ble også nylig utløst et nytt kjøpssignal for aksjen fra en omvendt hode-skulder formasjon, og brudd opp gjennom et viktig motstandsnivå rundt 42 kroner.

Det ligger nå støtte ned mot 42 kroner ved korreksjoner ned i aksjen.

Videre oppgang signaliseres altså for Aker solutions i tiden fremover, og da gjerne opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden som nå er etablert for aksjen i løpet av de seneste måneder.

Dette indikerer at aksjen gjerne kan komme til å stige opp mot 53 kroner på 1-3 måneders sikt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Aker Solutions så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.
Vi har kursmål for Aker Solutions ved 53 kroner på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Aker Solutions hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets innovative teknologi og kompetanse bidrar til å etablere, øke og forlenge produksjon på oljefelt verden over. Aker Solutions har om lag 17.000 ansatte i rundt 20 land.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.akersolutions.com

 


Kilde Chart: vikingen.se


 


Photocure (Ticker: PHO)

Photocure har vist en sterk utvikling de seneste måneder, og har brutt ut av den tidligere langsiktige fallende trenden.

Dette gir positive signaler for den videre utviklingen for aksjen, og etter å ha konsolidert i det korte bildet så indikerer nå momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD at aksjen gjerne står foran et videre løft i tiden fremover.

Aksjen har også brutt opp gjennom et viktig motstandsnivå rundt 34 kroner og det ligger nå teknisk støtte ned mot det nivået ved korreksjoner ned i aksjen.

På oppsiden er det noe teknisk motstand rundt 42 kroner, men brytes det nivået vil det signaliseres videre oppgang for aksjen opp mot 50 kroner.

Basert på disse positive tekniske signaler for Photocure så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved 50 kroner på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Photocure hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Photocure utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.photocure.com

 


Kilde Chart: vikingen.se


 


Lerøy Seafood Group (Ticker: LSG)

Lerøy Seafood Group (LSG) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har korrigert noe ned i det helt korte bildet, og ligger nå lavt innenfor den langsiktige stigende trenden. Aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen ved nå.

Det ligger teknisk støtte for aksjen rundt 255 kroner, og samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen gjerne står foran et nytt løft i tiden fremover.

På oppsiden så er det noe teknisk motstand for aksjen ved forrige topp i januar rundt 292 kroner, men brytes det nivået så vil videre oppgang for aksjen opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden signaliseres, opp mot 325 kroner.

Basert på dette positive tekniske bildet for Lerøy Seafood Group så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen ved 325 kroner på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Lerøy Seafood Group hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Lerøy Seafood Group ASAs kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.leroy.no

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.

 


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.