Venter 40 prosent fall i boligprisene

Klikk på bildet for å forstørre.

 


11.09.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på boligprisene i Norge, og som vi mener kan stå foran et kraftig fall i løpet av de nærmeste årene nå.

Veldig mange unge, og unge voksne, har nå aldri opplevd at boligprisene har gjort noe annet enn å stige år etter år etter år.

I likhet med i aksjemarkedene så har folk generelt dårlig langtidshukommelse hva gjelder boligpriser og eiendomsmarkedet.

Vi hos Aksjeanalyser.com husker imidlertid godt forrige gang boligprisene knakk fullstendig sammen i Norge i perioden mellom 1987-1993, og hvor realprisen (inflasjonsjustert) på boliger i Norge falt med rundt 40 prosent. Det gikk 12 år før prisene igjen var på samme nivå som i 1987. Grafen nedenfor viser utviklingen i inflasjonsjusterte boligpriser i perioden fra 1970 (1970=100), og frem til i dag.

Saken fortsetter videre nedenfor...

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Litt kort historie om boligprisene i Norge:

Mot slutten av 1800-tallet var det kraftig vekst i eiendomsprisene i Norge. I 1899 var det imidlertid slutt. Da kom Kristianiakrakket, som knakk boligmarkedet i flere år fremover.

Kjøpte du bolig i Norge i 1899, ja så gikk det nesten 90 år før prisene igjen var like høye.

Men tilbake til det kraftige fallet i boligprisene i perioden 1987-1993, og hvorfor falt da boligprisene så veldig i denne perioden mellom 1987-1993? Jo en av de åpenbare grunnene var dårligere tider i Norge som følge av svake internasjonale konjunkturer, og som igjen førte til at ledigheten økte til rundt 6,7 prosent.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener det bare er spørsmål om veldig kort tid før boligprisene i Norge begynner å falle, og det kraftig tror vi, og kanskje like mye i årene fremover nå som den gang i perioden 1987-1993, altså med rundt 40 prosent.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Hvorfor mener vi dette? Ja, la oss nevne et par viktige grunner til at vi mener dette gjerne kan komme til å skje med boligprisene i Norge i løpet av de neste 3-5 år:

1. Oljeprisen har stupt det siste året fra over 100 dollar per fat, og til nå under 50 dollar per fat, og som vi har skrevet om i flere analyser tidligere, senest her den 07. September 2015 "Oljeprisen raser igjen -kan falle til 10 dollar". Ja så mener altså vi at oljeprisen kan komme til å stupe så lavt som til 10-20 dollar i løpet av de neste 6-12 måneder.

Senest i dag kom nyheten om at storbanken Goldman Sachs har nedjustert sine oljeprisestimater for 2016 ned til 45 dollar, fra tidligere 60 dollar. Videre uttaler Goldman Sachs at de ser en stadig større risiko for at oljeprisen kan falle mer enn anslått, og kanskje ned mot 20 dollar, advarer storbanken Goldman Sachs. Les gjerne mer her i artikkel om saken hos Nettavisen i dag: "Goldman Sachs: Oljeprisen kan falle til 20 dollar".

Vi hos Aksjeanalyser.com har lenge, og i mange analyser av oljeprisen, ment at den kan komme til å falle så lavt som til 10-20 dollar, og gjerne ligge rundt 40-60 dollar de neste årene. Dersom vi får rett i dette, og som altså stadig flere andre også tror på, nå senest storbanken Goldman Sachs, ja da er det liten tvil om at Norge går noen veldig tøffe år i møte.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener at arbeidsledigheten i Norge da de neste 1-3 år kan stige så høyt som den var da boligprisene knakk fullstendig sammen sist i 1987-1993 og falt med rundt 40 prosent. Den gang var arbeidsledigheten i Norge på det verste rundt 6,7 prosent, og det tror vi hos Aksjeanalyser.com den gjerne kan komme til å stige til nå også i løpet av de neste 1-3 årene.

2. Arbeidsledigheten stiger, og Statsisk Sentralbyrå, og som vi tror bommer med for lave estimater, mener i følge en artikkel hos E24.no den 03. September 2015 at den kan komme til å stige til over fem prosent neste år. Statistisk Sentralbyrå (SSB) uttalte da "Rent matematisk har også sannsynligheten for en ledighet over fem prosent, som historisk sett er meget høyt i Norge, økt dramatisk."

3. Det kommer nå stadig mer dystre tall for utviklingen fremover i norsk industri, og senest i dag kom det nye viktige tall fra Norges Banks regionale nettverk, og som som rapporterte om svak vekst i produksjonen de siste 3 måneder. Les mer om dette her hos Nettavisen i dag: "Norges Bank: svak produksjonsvekst for bedriftene, og laveste utnyttelse av kapasitet siden 2005".

4. - I tillegg nevner vi ellers, og som man kunne lese om i en artikkel hos DN.no den 21. Juli 2015: "Norge er det landet i Europa med størst risiko for en boligboble, fastslås det i en rapport fra analysebyrået Moody's".

5. Til slutt nevner vi at husholdningenes gjeld i forhold til disponibel inntekt er på et historisk høyt nivå, og langt over nivået i 1987 før boligprisene falt med rundt 40 prosent. I 1987 var husholdningenes gjeld i forhold til disponibel inntekt rundt 180 prosent av disponibel inntekt, og i dag er den rundt 224 prosent.

Les gjerne i den forbindelse også saken her fra den 28. Mai 2015 da IMF leverte sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen, og hvor verdens "økonomipoliti" kom med en klar advarsel om det norske boligmarkedet "IMF-rapport: Norske boliger er overpriset".

Saken fortsetter nedenfor...

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Vi hos Aksjeanalyser.com mener at dette er åpenbare grunner til at det er stor fare for at boligprisene i Norge kan falle så mye som 40 prosent de neste årene slik de gjorde i perioden 1987-1993, men som de fleste har glemt, og veldig mange av dagens unge eiendomskjøpere, og eiendomsmeglere osv. aldri har opplevd eller husker boligkrakket i Norge slik fra den gang i perioden 1987-1993. Vi hos Aksjeanalyser.com mener dessverre at det er stor fare for at vi kan oppleve et nytt slikt boligpris krakk i Norge i de neste årene nå.

Vi hos Aksjeanalyser.com er derimot akkurat gamle nok til å huske hvordan ting gikk fra eufori og evig optimisme i 1987 og til dyp fortvilelse i løpet av perioden 1987-1993, og hvor noen av de største norske bankene gikk overende, og boligprisene altså falt med rundt 40 prosent.

Ja vi hos Aksjeanalyser.com mener bare med denne saken å si vår mening her, og vi håper virkelig vi tar feil her, for ellers blir det mange triste skjebner der ute i bolig og eiendomsmarkedet i årene fremover. Så vi håper vi tar grundig feil her i våre analyser, og betraktninger rundt boligprisene i Norge de neste 3-5 årene.

Vi mener likevel det bør være noen som forteller denne siden av saken rundt boligprisene i Norge også, og ikke bare dem som mener boligprisene aldri skal falle, men bare stige til himmels videre.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener dessverre at det er en stor fare for at vi kan se boligprisene i Norge generelt kanskje falle så mye som 40 prosent i løpet av de neste 3-5 årene.


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.