RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Venter flerdobling for Fredriksen-aksje

 

02.11.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen Frontline.

Frontline-aksjen viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend (jf. diagram nederst i saken her), og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover. Aksjen er mandag formiddag opp 1,80 prosent til 27,08 kroner.

Det er noe teknisk motstand rundt 28,00 kroner, men brytes det nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Frontline-aksjen.

Ved et brudd opp i gjennom 28,00-nivået, og slik vi hos Aksjeanalyser.com tror er nær forestående, så vil neste tekniske motstandsnivå av betydning for aksjen være opp mot 35,00 kroner.

Vi har hos Aksjeanalyser.com et kortsiktig (1-3 måneder) kursmål for Frontline-aksjen ved 35,00 kroner.

Ser vi på det litt mer langsiktige bildet for Frontline aksjen (jf. nederste graf nedenfor i saken her) så er en stor omvendt hode-skulder formasjon etablert for Frontline aksjen.

Et brudd opp i gjennom 35,00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for Frontline-aksjen fra denne omvendt hode-skulder formasjonen. Da vil Frontline-aksjen ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt.

Saken fortsetter nedenfor...

 

Vi hos Aksjeanalyser.com ser altså et potensiale for Frontline-aksjen, og basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen, opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så vil det i første omgang være teknisk støtte rundt 24,00-25,00 kroner. Et eventuelt brudd ned i gjennom 24,00-nivået vil utløse negative tekniske signaler for aksjen på kort sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer et slikt brudd ned i gjennom 24,00-nivået som mindre sannsynlig, og vi tror som sagt heller på et nært forestående brudd opp i gjennom 28,00-nivået, og som da vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

 
Slik vi har skrevet om i tidligere analyser av Frontline så ser vi hos Aksjeanalyser.com også svært positivt på den ventede sammenslåingen av Frontline Ltd og Frontline 2012. Du kan lese mer om dette i vår analyse av Frontline her fra den 17. August 2015 da aksjen var i 20,80 kroner: " Fredriksen-aksje kan tredoble seg"

Vi har også skrevet om i våre tidligere analyser av Frontline at vi på grunn av den lave oljeprisen ser for oss at det igjen kan gi økende etterspørsel etter å bruke råoljetankskip som oljelagre, og som igjen kan presse ratene oppover.

Vi hos Aksjeanalyser.com er altså positive til Frontline-aksjen, og gjentar vårt kortsiktige kursmål for aksjen ved 35,00 kroner. Videre så ser vi altså et potensiale for Frontline-aksjen helt opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære nesten en firedobling av aksjekursen fra dagens kursnivå rundt 27,00 kroner.

Selv om Frontline-aksjen skulle stige opp mot 100,00 kroner så vil den fortsatt være over 70 prosent lavere enn da den før finanskrisen i 2008 var rundt 370,00 kroner.

Du kan følge utviklingen for Frontline-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også analyse av viktige børsindekser i dag hos IG: "Levels to watch - FTSE, DAX and Dow" [sponset lenke]

Diagrammer over utviklingen for Frontline-aksjen (dag-diagram øverst og uke-diagram nederst):

 

Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com