Venter kursskrell for Orkla på Oslo Børs

 


01.12.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com shortsalg av Orkla som Dagens Tradingcase på Oslo Børs.

Orkla faller nå tilbake igjen etter å ha fått en kortsiktig rekyl opp, og testet et betydelig motstandsnivå rundt NOK 54,00.

Fredag falt aksjen under 200-dagers glidende gjennomsnitt igjen, og gav med det negative signaler for den videre utviklingen fremover.

Det er nå lite teknisk støtte før ned mot forrige bunn i oktober rundt NOK 50,00, men deretter er det lite teknisk støtte før ned mot nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 47,50.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå videre nedgang for aksjen i tiden fremover.

MACD momentum-indikator er også nær ved å utløse nytt salgssignal for aksjen nå, og er således med og underbygger øvrige negative tekniske signaler for aksjen.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for aksjen så har vi mandag på Aksjeanalyser.com valgt shortsalg av Orkla som Dagens Tradingcase. Vi har kursmål ved NOK 48,00, og stop-loss for slikt shortsalg av Orkla ved NOK 54,50.

Kort om shortsalg: Shortsalg betyr ganske enkelt at du selger aksjer du ikke eier, for å så kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Har kursen falt i mellomtiden, tjener du på handelen.Du kan lese mer om shortsalg på websidene til vår samarbeidspartner IG her...

 


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.