Venter nytt kraftig fall på Oslo Børs. Jul- og nyttårsrallyet blir trolig avlyst.

 


13.11.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og på den viktige DAX-30 børsindeksen i Tyskland.

Som vi har skrevet i tidligere analyser i høst så har DAX-30 børsindeks brutt ut av den langsiktige stigende trenden, og det er nå etablert en ny og fallende trend hvor videre nedgang signaliseres for DAX-30 de neste 6-12 måneder.

Her hjemme har også Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) tidligere i høst brutt ut av den over 5 år lange stigende trenden, og det er dannet en ny og fallende trend med lavere topper og bunner siden toppen i juni 2014.

Nå er det også like før det vil bli utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) fra det fryktede "Death Cross" signalet der 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter ned gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf chart nedenfor for OSEBX).

Frankfurt DAX-30:

Etter den senere tids rekyl opp så møter nå DAX-30 på betydelig teknisk motstand, blant annet opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt, og ved øvre trendlinje i den fallende trenden som nå er etablert for DAX-30 indeksen.

I tillegg så signaliserer nå momentum-indikatorer som RSI og Stochastics at et nytt fall for DAX-30 indeksen gjerne er nær forestående.

I henhold til den fallende trenden som er etablert for DAX-30 så signaliseres nå et fall ned mot nedre trendlinje i denne, ned mot 8.000-8.200 poeng i løpet av neste 3-6 måneder.

Det ligger noe teknisk støtte nå rundt 9.000-nivået, men brytes det nivået også så vil det utløses et nytt sterkt salgssignal for DAX-30, og det vil da være sannsynlig med et videre fall ned mot 8.000-8.200 poeng i løpet av de kommende måneder.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Her hjemme så har også Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) brutt ut av den over 5 år lange stigende trenden, og det er etablert en ny og fallende trend for OSEBX, med lavere topper og bunner siden toppen i juni 2014.

Nå er det også like før det fryktede Death Cross signalet, der 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter ned gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, også utløses for Oslo Børs Benchmark indeks. Tilsvarende Death Cross kraftige tekniske salgssignal er som vi har skrevet i tidligere analyser i høst også utløst for både DAX-30, CAC-40 og FTSE-100 børsindekser de seneste månedene.

For Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så indikerer også RSI og Stochastics momentum-indikatorer at OSEBX gjerne står foran et nytt fall i tiden fremover nå.

Det signaliseres i første omgang et fall ned for å teste støttenivået ved forrige bunn i oktober, rundt 530 poeng, men brytes også det nivået så vil videre nedgang ned mot 450 poeng signaliseres for OSEBX på 6-12 måneders sikt.

Oslo Børs Benchmark indeks har de seneste ukene stanget opp mot det betydelige motstandsnivået rundt 590 poeng, og når OSEBX nå i dag faller under 590-nivået igjen, og ikke klarer å etablere seg over det nivået så gir det ytterligere negative tekniske signaler for utviklingen fremover.

At oljeprisen stuper videre og i dag faller under 80-dollar nivået, og det tekniske bildet slik vi har skrevet om tidligere i høst signaliserer videre fall ned mot 70 dollar de kommende 1-3 måneder, ja det hjelper jo heller ikke på utsiktene for oljetunge Oslo Børs i månedene som kommer.

Vi i Aksjeanalyser.com mener dessverre det tekniske bildet for såvel OSEBX som DAX-30 og andre børsindekser rundt i verden tilsier at jul- og nyttårsrallyet på børsen som mange venter trolig ikke blir noe av. Det tekniske bildet indikerer at det heller gjerne kan bli kraftig fall på såvel Oslo Børs som andre børser rundt i verden.

Frankfurt DAX-30:

 Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

 


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.