Venter oppgang for DNB-aksjen på Oslo Børs

 


03.12.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com en kjøpsanbefaling på DNB som Dagens Tradingscase.

DNB-aksjen viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og aksjen vender nå oppover igjen etter å ha testet støttenivået ved nedre trendlinje i denne stigende trenden.

Aksjen finner også støtte rundt dagens nivå ved 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Det ligger ellers betydelig teknisk støtte for DNB-aksjen i området NOK 110,00-112,00.

Aksjen er oversolgt på kort sikt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics, og dette signaliserer at videre oppgang for aksjen gjerne er nær forestående.

På oppsiden er det note teknisk motstand ved NOK 120,00, og deretter er neste motstandsnivå av betydning opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 127,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så har vi på Aksjeanalyser.com i dag valgt kjøp av DNB som Dagens Tradingcase på Oslo Børs.

Vi har kortsiktig kursmål for aksjen ved NOK 126,00, og stop-loss ved NOK 109,50.

 


Kilde Chart: vikingen.se
Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.