Gå til sidens hovedinnhold

Vil RCL cruise videre fremover, og vil solen snart skinne på REC?

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer ved Oslo Børs: Royal Caribbean Cruises, REC Silicon og Funcom.

Royal Caribbean Cruises (RCL)

27.06.2014 - Royal Caribbean Cruises (Ticker: RCL) har nå gitt nye positive signaler for den videre kursutviklingen til aksjen etter at den nå har brutt opp fra en konsolideringsformasjon mellom NOK 300,00 og NOK 340,00.

Det ligger nå støtte rundt NOK 340,00 nivået ved korreksjoner ned i aksjen.

Videre oppover er det nå begrenset med teknisk motstand for RCL-aksjen, og neste motstandsnivå av betydning ligger nå opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 400,00.

Aksjen er noe overkjøpt på helt kort sikt i henhold til momentum-indikatoren Stochastics. Man skal imidlertid huske på at når underliggende objekt (her RCL) viser en så sterk utvikling så kan slike momentum-indikatorer vise en overkjøpt situasjon over noe tid, mens underliggende objekt kan fortsette å stige en god stund til.

Men det vil altså ikke være unaturlig om aksjen gjerne trenger en liten konsolidering de nærmeste dagene før den gjerne fortsetter videre oppover innenfor den langsiktige stigende trenden.

Basert på det positive tekniske bildet som Royal Caribbean Cruises (RCL) viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens nivå. Potensialet for aksjen vurderes, utifra det tekniske bildet aksjen viser, til å være opp mot NOK 400,00 på 1-3 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 315,00.


Kilde Chart: vikingen.se


REC Silicon (REC)

27.06.2014 - REC Silicon (Ticker: REC) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og en fortsatt positiv utvikling signaliseres for aksjen i månedene som kommer.

Aksjen konsoliderer i det helt korte bildet mellom et støttenivå rundt NOK 3,50, og et motstandsnivå rundt NOK 4,00. Et brudd opp gjennom NOK 4,00-nivået vil være med og utløse nye positive tekniske signaler i aksjen, og det vil da være begrenset med motstand for videre oppgang i aksjen før opp mot NOK 5,00.

Det ligger nå god teknisk støtte for aksjen rundt NOK 3,50, og her finner aksjen også støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det er også støtte rundt dette nivået fra nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Samtidig så signaliserer Stochastics momentum-indikator nå at en ny vending opp for aksjen gjerne kan være nær forestående.

Basert på det positive tekniske bildet for REC Silicon så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå rundt NOK 3,60, og potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 5,00 på 3-6 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 2,90.


Kilde Chart: vikingen.se


Funcom (FUNCOM)

27.06.2014 - Funcom (Ticker: FUNCOM) viser en underliggende positiv trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i månedene fremover.
Aksjen har i lengre tid nå konsolidert mellom et støttenivå rundt NOK 4,00, og et motstandsnivå ved NOK 7,00. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil være med og gi nye signaler om den videre utviklingen.

Da den underliggende trenden for aksjen er positiv så vurderes et brudd opp fra nevnte konsolideringsformasjon som mest sannsynlig utifra det tekniske bildet aksjen viser.

Funcom finner nå støtte rundt dagens nivå ved NOK 4,50, og her ligger det blant annet støtte rundt aksjens 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig så har Stochastics momentum-indikator nå gitt nytt kjøpssignal for aksjen, og RSI momentum-indikator signaliserer også at en ny vending opp for aksjen gjerne kan være nær forestående.

Basert på det tekniske bildet som Funcom nå viser så vurderes aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens nivå. Potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 7,00 på 1-3 måneders sikt. Skulle aksjen bryte opp gjennom NOK 7,00-nivået så vil det utløse et nytt sterkt kjøpssignal for aksjen, og da vurderes potensialet, i henhold til det tekniske bildet for aksjen, til å være opp mot NOK 10,00-12,00 på 6-12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes rundt NOK 4,30.


Kilde Chart: vikingen.se

For å lese flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar