*Nettavisen* Nyheter.

Wall Street kan stå foran en kraftig nedtur

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på den viktige S&P 500 indeksen i USA.

Det er gitt flere tekniske signaler om at den langvarige oppgangen som har løftet S&P 500 indeksen opp over 200 prosent siste 5år kan gå mot sin slutt, og en større korreksjon ned på 25-30% for S&P 500 kan være nær forestående.

06.10.2014 - S&P 500 indeksen i USA har gitt tekniske signaler som signaliserer at den nå rundt 5 år lange oppturen kan være nær ved å ende. S&P 500 indeksen har steget litt over 200 prosent siden bunnen 06. Mars 2009 på 667 poeng. På det høyeste så har S&P 500 vært i 2019 poeng den 19. september 2014.

Den seneste større oppgangsperioden har nå altså gått over cirka 5,5 år, mens de større oppgangsperiodene på børsene før det kommer en større korreksjon ofte varer mellom 3-5 år. Vi er altså sånn sett allerede litt på «overtid», og ut ifra tekniske analyse så er det nå flere signaler om at en større korreksjon ned kan være nær forestående.

Som diagrammet nedenfor viser så er S&P 500 nå nær enden av en stor stigende kile formasjon, og basert på teorien rundt slike formasjoner så er det sannsynlig med et brudd ned fra slike stigende kile formasjoner når underliggende objekt (her S&P 500) nærmer seg slutten av en slik stigende kile formasjon. Dette så vi eksempel på for eksempel før de tidligere større korreksjonene ned for S&P 500 i 2000 og 2008.

Det som ytterligere er med og forsterker dette signalet er det som kalles en negativ divergens i den mye brukte RSI momentum-indikator modellen. I diagrammet for S&P 500 nedenfor (uke chart) så har vi også lagt inn et RSI diagram (uke chart) og der ser vi dette som kalles «negativ divergens», og som skjer når det i RSI diagrammet dannes lavere topper, mens det i underliggende objekt fortsatt er dannet stigende topper. RSI divergerer da negativt i forhold til kursdiagrammet for underliggende objekt, og i henhold til teorien for RSI momentum-indikator så skjer ofte trend endringer tidligere i RSI diagrammet enn i diagrammet som viser utviklingen for underliggende objekt (her altså S&P 500).

I tillegg til at det er dannet en negativ divergens i RSI uke-diagram i forhold til kursdiagrammet for S&P 500 indeksen, så er det også kommet et brudd ned fra en stigende trend i RSI diagrammet. Dette er med og ytterligere forsterker de negative tekniske signaler for den kommende utviklingen for S&P 500 på mellomlang sikt.

Det som vil være med og bekrefte et trendskifte fra en positiv til en negativ trend for S&P 500, er om indeksen bryter ned gjennom et viktig støttenivå ved 1900 poeng. Dette vil medføre både brudd ned fra denne langsiktige store stigende kile formasjonen som S&P 500 beveger seg innenfor. Det vil også medføre brudd ned gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Så konklusjonen er at det allerede i dag er gitt flere viktige tekniske signaler om en gjerne nær forestående trend endring til negativ for S&P 500, og at et brudd ned gjennom 1900 poeng for S&P 500 vil være med å utløse et kraftig salgssignal for S&P 500.

Men hvor langt kan S&P 500 da falle om det kommer et slikt brudd ned gjennom 1900-nivået og det utløses et slikt kraftig salgssignal? Svaret på det kan bare fremtiden korrekt vise, men ut ifra teknisk analyse teori så forsvinner ofte 30-50% av foregående større oppgang ved slike større korreksjoner ned. Dette indikerer i sin tur at man gjerne kan se for seg en korreksjon ned til et nivå rundt 1350-1600 poeng for S&P 500.

Hva så med tidsaspektet for en slik eventuell større korreksjon ned nå for S&P 500? Mens de større oppgangsperiodene i aksjemarkedet ofte varer mellom 3-5 år så varer ofte de større korreksjonene 1-3 år. Ser vi på første betydelige tekniske støttenivå for S&P 500 hvis den bryter ned gjennom 1900-nivået så ligger dette rundt 1500 poeng. Basert på dette så kan man altså gjerne se for seg at det ved et brudd ned gjennom det viktige 1900-nivået for S&P 500 gjerne kan komme en større korreksjon ned til rundt 1500 poeng på 1-3 års sikt. Dette vil i så fall representere et fall på cirka 25 prosent fra dagens nivå for S&P 500 som i skrivende stund ligger rundt 1970 poeng.

Kort om S&P 500: «An index of 500 stocks chosen for market size, liquidity and industry grouping, among other factors. The S&P 500 is designed to be a leading indicator of U.S. equities and is meant to reflect the risk/return characteristics of the large cap universe. Companies included in the index are selected by the S&P Index Committee, a team of analysts and economists at Standard & Poor?s. The S&P 500 is a market value weighted index ? each stock?s weight is proportionate to its market value.»

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart: Vikingen.seDisclaimer:
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.