Det er surrealistisk å se Arbeiderpartiet legge frem konklusjonene til sitt innvandringsutvalg. Først og fremst fordi flere av tiltakene er en blåkopi av Fremskrittspartiets politikk. Men også fordi Ap ikke går langt nok. Det er særlig tre tiltak som viser at det fortsatt er FrP som har den mest bærekraftige innvandringspolitikken.

Grensekontrollen må bli permanent

Åpne grenser gir økt utrygghet. Norge må vite hvem som reiser hit, hvor mange det dreier seg om og hvor de kommer fra. Fremskrittspartiet innførte en midlertidig grensekontroll i 2015 som siden har blitt utvidet. Denne kontrollen må nå gjøres permanent. Det er trist at Arbeiderpartiet ikke går inn for permanent grensekontroll, og i praksis sier ja til åpne grenser.

Asylretten må evalueres, og potensielt erstattes

Lederen av Arbeiderpartiets innvandringsutvalg, Masud Gharahkhani, sa flere ganger både før og under pressekonferansen at asylretten skal bevares. Det er misforstått snillisme. Asylsystemet er inhumant fordi det tillater at asylsøkere med mest ressurser kan reise dit det er mest attraktivt for å søke asyl, gjerne via en livsfarlig reise over Middelhavet.

Fremskrittspartiet ønsker derfor å oppheve og erstatte asylinstituttet. Vi ønsker et nytt system hvor Norge og andre land finansierer asylmottak i nærområdene, hvor samtlige asylsøkere skal få behandlet asylsøknaden sin. Dette gir rask og effektiv saksbehandling, og er til det beste for både asylsøkeren og landene. Det er synd at Arbeiderpartiet vil ta vare på en asylrett som gir et incentiv for å reise til Europa.

Er hjemlandet trygt skal man returnere

Det er fortsatt uklart hva Arbeiderpartiet mener skal skje med flyktninger med midlertidig oppholdstillatelse når hjemlandet blir trygt. Fremskrittspartiet er tydelig på at når grunnlaget for asylsøknaden faller bort så skal man reise hjem igjen. Grunnen er, slik Dalai Lama sa, at hjemlandene trenger arbeidskraft for å bygge opp landet igjen.

Fremskrittspartiet er fortsatt tydeligst på innvandring

Det er selvsagt gledelig at Gharahkhani prøver å følge i FrPs fotspor. Imidlertid viser tiltakene over at FrP fortsatt er det tydeligste alternativet. Men enn så lenge er det mest uavklarte spørsmålet hvorvidt Jonas Gahr Støre er enig i tiltakene til innvandringsutvalget eller ikke. Det vil tiden vise.