Faktum er ubestridelig: Mens KrFs forhandlingsdelegasjon sitter i et avsluttende møte med regjeringa om neste års budsjett, går KrFs stortingsgruppe i ledtog med Ap, SV og Sp. Sammen med de rødgrønne danner KrF flertall for å ta ned en av Frps seire – utvida taxfree vinkvote for den som velger bort nikotinen.

Dagen derpå karakteriserer partileder Knut Arild Hareide KrFs opptreden som «konstruktivt, ryddig og skikkelig – som alltid». Flere feil er det vanskelig å begå i en og samme setning.

Sannheten er at KrF har oppført seg sjofelt. Og det hjelper fint lite at partiets talspersoner nå uttrykker «forståelse for at Frp kan føle seg lurt». Frp er jo lurt – trill rundt!

Så kan man, som undertegnede, mene at dette er en fillesak. To flasker vin, and so what? Men det er ikke poenget. Virkeligheten viser jo med all mulig tydelighet at denne saken er viktig – både for Frp og KrF!

Dette grove tillitsbruddet fra KrF føyer seg inn i hva som etter hvert framstår som regelen i kaoset på borgerlig side. Det begynte med et utidig møte mellom KrFs to nestledere og «en hel bataljon fra Høyre» på statsministerens kontor. Der ble det klargjort at Erna mer enn gjerne kunne forhandle om abortloven, hvorpå Kjell Ingolf Ropstad dro land og strand rundt for å fortelle menigheten at de nå hadde en «historisk mulighet» i abortspørsmålet.

Alt tyder på at dette avgjorde det politiske veivalget i KrF. Liksom alt tyder på at dette ender opp som spill for galleriet. Endringer i abortlovens paragraf 2c har flertall ett eneste sted – i Kristelig Folkeparti. Flertallet i statsministerens eget parti sier blankt nei, flertallet i Venstre og Frp sier nei - i likhet med alle partiene på rødgrønn side.

Endring av abortloven er altså et luftslott. Men luftslottet ser altså ut til å bli avgjørende for norsk politikk i lang tid framover.

Har vi nå sett slutten på skuespillet på høyresida i norsk politikk? Nei. I dag sier den «blå-gule» sjefen i KrF, Hans Fredrik Grøvan, at han er åpen for å felle regjeringa Solberg på grunn av manglende terrorsikring!

Samtidig som KrF skal inn i «sonderinger» med sikte på deltakelse i den regjeringa Grøvan og partiets stortingsgruppe truer med å felle!

Du tror det ikke før du får se det? Jo, alt som står skrevet i denne artikkelen er faktisk sant. Utrolig nok.