Civita-lederen har lest partiprogrammet til Rødt, og er bekymra:

«Selv om man legger godviljen til, er det ikke lett å forstå hva Rødt vil - eller hvordan partiets idealsamfunn skal fungere. Det er for eksempel umulig å forstå hvordan dette samfunnet skal bli mer demokratisk, hvem som får være med å bestemme og hvem som ikke får være med, hvordan beslutninger skal fattes.»

Clemet skjønner heller hvordan partileder Bjørn Moxnes stadig vekk intervjues i radio og TV - «som om han bare er en litt radikal sosialdemokrat når han i virkeligheten har et autoritært samfunnssyn».

Personlig har jeg ikke vært medlem av noe parti siden jeg ble ekskludert fra AKP(m-l) midt på ’80-tallet – «streikeleder i Klassekampen» - men jeg har virkelig vanskelig for å forstå at en så lesesterk samfunnsdebattant som Clemet ikke får meg seg dette når hun leser Rødts program:

« I norsk lovgivning er det nedfelt en rekke lover og regler som gir innbyggerne demokratiske rettigheter. Det omfatter tale-, trykke- og organisasjonsfrihet, og stemmerett ved hemmelige valg der en kan velge mellom flere partier. Også prinsippene i offentlighetsloven, forvaltningsloven, streikeretten og rettssikkerheten er grunnleggende demokratiske rettigheter. Dette er lover og forskrifter som Rødt vil forsvare. »

Hvordan i all verden kan Clemet lese dette uten å forstå «hvem som får være med å bestemme og hvem som ikke får være med»?

Er Rødt så et «litt radikalt sosialdemokratisk parti»? Rødt havner over sperregrensa i de fleste meningsmålinger for tida, og jeg vil tro de fleste av partiets velgere vil foretrekke betegnelsen «sosialist». I dag betyr dette å ville endra maktforholda i samfunnet – til gunst for flertallet, til ugunst for et lite mindretall kapitaleiere. Men man blir vel ikke «autoritær» av å mene dette? Altså å ville endre samfunnsstruktur gjennom frie valg?

Når dette er sagt, er det helt sant at Bjørnar Moxnes har en jobb å gjøre med å «reinvaske» partiprogrammet for gammelt slagg. Slik jeg forstår det, er dette arbeidet i gang med tanke på å endre programmet på landsmøtet i 2019.

Men når Kristin Clemet maler Stalin og AKP(m-l) på veggen, bedriver hun elendig graffitikunst. De fleste som stemmer Rødt i dag, var antageligvis på bleiestadiet da AKP(m-l) var tilhenger av væpna revolusjon. Å knytte Rødt til stalinismen, er like meningsfullt som å knytte Trygve Slagsvold Vedum til Vidkun Quisling – forsvarsministeren i den første regjeringa utgått av Senterpartiets forløper, Bondepartiet.