Gå til sidens hovedinnhold

Medier gir kvinnene "grisebank", hvis de feiler!

Mediene er knallharde og langt mer ubarmhjertlige, når kvinner feiler enn når menn gjør det samme.

Av: Benja Stig Fagerland

Kvinner får verbal "grisebank" og langt tøffere behandling enn deres mannlige kolleger, hvis de feiler eller handler uhensiktsmessig.
Det er den klare konklusjonen fra svensk forskning.

Kvinner feiltrinn dekkes mer

Tobias Bromander statsviter ved Linnéuniversitetet i Sverige, har forsket i mediedekningen av 92 svenske skandaler i det politiske liv
og hans undersøkelse viser bl.a., at mediene ikke blot skriver langt mer om kvinnenes feil og skandaler enn om de mannlige politikenes feiltrinn: "Når kvinnelige politikere er hovedpersoner i skandalene, skrives det dobbelt så mange artikler, og mediedekningen av skandalen pågår lengre enn når mannlige politikere er i søkelyset" (Forskning.no).
Men, at mediene samtidig er knallharde og langt mer ubarmhjertige, når det gjelder omtale av kvinnelige politikeres feiltrinn.Tonen er tøffere og mer personlig mot kvinner.

Menn klarer seg langt bedre enn kvinner i politiske skandaler. Politiske skandaler der kvinner er involvert oppfattes som langt mer alvorlig sammenliknet med saker der menn er involvert.

Menn slipper lettere fra skandaler enn kvinner, konkluderer svensk forskning.
Bromander har analysert 4.345 avisartikler (1997-2010) fra Sveriges største aviser: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonposten og Expressen.

Han konkluder med at mediene skriver mer om kvinners feil og feiltrinn enn om menns.
Avisene krever også i langt større grad at kvinnene skal gå av fra postene de holder, hvilket de (desverre) oftere gjør enn hvis menn gjør tilsvarende feiltrinn.

Parallellene til Norge er ganske tydelige
»Vi aksepterer mer av menn enn vi gjør av kvinner. Vanligvis anses det som bra at kvinner blir tilskrevet en høyere moral enn menn, men det blir et problem når kvinner blir viklet inn i politiske skandaler. Da blir også forholdene sett på som mye mer alvorlige. Her er kjønn helt klart en sentral faktor, og de tydelige forskjellene i måten kvinner og menn behandles på kan ikke bare forklares gjennom mangel på erfaring eller tilhørighet til et bestemt parti.«

»Det er slik at når kvinner blir involvert i politiske skandaler, så har det ofte å gjøre med ting som oppstår i privatlivet. Det kan for eksempel dreie seg om at de har slurvet med å betale tv-lisensen eller gitt barnepiken svart betaling. De gangene menn blir omtalt i forbindelse med politiske skandaler, er det gjerne knyttet til yrkeslivet og handler om misbruk av skattebetalernes penger eller om ting de har sagt i en offentlig sammenheng, det vi gjerne kaller «prateskandaler», uttaler

Bromander som mener at, parallellene til Norge er ganske tydelige.

Kvinner forventes å ha en langt høyere moralkodeks enn menn.
»Menn geberder seg ikke bedre enn kvinner. Kjønn forklarer ikke alt, men kjønn er en så viktig faktor, at man i høyere grad bør legge mer vekt på den, enn man har gjort tidligere,« sier forskeren i en pressemeddelelse fra Linnéuniversitetet.

Demokratisk problem
På tross av at det også finnes likheter mellom dekningen av skandale fra begge kjøn, mener Tobias Bromander, at forskningen vitner om et demokratisk problem i medienes håndtering av slike saker.

»Det er viktig at nyhetsredaksjonene stiller kritiske spørsmål til egen rapportering. Det ser vi dessverre lite av når mediedrevet går, og mediehusene kappes om å være først ute med nyheter, mediene er dårlig til å erkjenne egne feil. Og det er et demokratisk problem når mediedekningen blir urettferdig«, sier han.

»Mediene har meget vanskelig ved å se, at de har gjort feil. De har et billde av seg selv som upartiske, nøytrale og like«.


»Aviserne kan formidle et feilaktigt bilde av virkeligheten«, mener Tobias Bromander.
Resultatet på lang sikt kan være, at færre mennesker vil arbeide politisk (og i det offentlige rom), fordi prisen rett og slett blir alt for høy.

Når vi samtidig (rent statistisk ser, Den offentlige debatt blir mer og mer kjønnsløse, bokstavlig tatt!), så blir dette et demokratisk problem.

Spørsmålet er; Har vi råd til det?

»Aviserne kan formidle et feilaktigt bilde av virkeligheten«, mener Tobias Bromander. Resultatet på lang sikt kan være, at færre mennesker vil arbeide politisk (og i det offentlige rom), fordi prisen rett og slett blir alt for høy.

Når vi samtidig (rent statistisk ser, Den offentlige debatt blir mer og mer kjønnsløse, bokstavlig tatt!), så blir dette et demokratisk problem.

Spørsmålet er; Har vi råd til det?

Kilder: Videnskab.dk, forskning.no, Djøf.dk og pressemeddelelse fra Linnéuniversitetet..

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen