Gå til sidens hovedinnhold

Forbud mot tobakksfri snus er en flau fadese

Tobakksfri snus burde applauderes, ikke gjøres ulovlig.

I Aftenposten 26. juli kom det frem at Helsedirektoratet har bedt produsentene bak ”Epok”, en tobakksfri snus, om å fjerne produktet fra markedet. Andre produsenter med lignende produkter velger nå å tilsette tobakk i snusen for å få lov til å selge det i Norge. Forstå det den som kan.

Det er en overordnet strategi for regjeringen å redusere tobakksbruken, særlig blant unge. Det er en god strategi, og noe som er bra for folkehelsa. Samtidig består dagens regjering av de tre mest individorienterte partiene i norsk politikk. Mitt eget parti, Fremskrittspartiet, har som motto å kjempe for en ”enklere hverdag for folk flest”, med en ideologi som ser enkeltmennesket i samfunnsmassen. Det innebærer at folk må kunne ta egne selvstendige valg. Når den samme individorienterte regjeringen har et regelverk som sørger for at vi får flere, og ikke færre produkter med tobakk er det noe som skurrer. Valgfriheten for den enkelte forbruker minskes, særlig for de som ønsker å redusere sin egen risiko ved å snuse. Det er selvmotsigende, og er et tastetrykk unna å bli endret. Noen må bare taste de tastene for å endre regelverket.

Fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Bjørn Andreas Bang sier til Aftenposten at man avventer et nytt tobakksdirektiv fra EU, og viser til en forskrift fra 1989. Jeg forstår at Bang bare gjør jobben sin, men her må regjeringen våkne og reagere. Forskriften må helt åpenbart endres, og skulle de trenge en begrunnelse for å gjennomføre regelendringen, kan de bare se til sin egen tobakksstrategi om å redusere tobakksbruk.

Som en næringsvennlig og individorientert liberalist mener jeg det er problematisk at Norge har et regelverk som utestenger produkter som i utgangspunktet burde vært lovlig. Rent pragmatisk er regelverket problematisk fordi det sørger for ny snus på markedet med tobakk, som i utgangspunktet kunne vært uten. Det blir som å forby alkoholfritt øl fordi ølet ikke inneholder alkohol.

Snus er ikke sunt, og det er en grunn til at det er et rusmiddel med 18års aldersgrense. Men det er samtidig et betraktelig bedre rusmiddel enn røyk. I 2017 var det for første gang flere som snuste enn som røykte daglig i Norge. Når tobakken i tillegg fjernes fra snusen er de kreftfremkallende midlene redusert til et mikroskopisk lavt nivå. Det burde applauderes, ikke gjøres ulovlig.

Kommentarer til denne saken