Gå til sidens hovedinnhold

Budjungelen endrer karakter

Frem til 1. januar 2014 foregikk budrundene stort sett ved at budgiver først fylte ut og innga skriftlig bud til megler. Deretter ble alle forhandlinger som budøkninger gjort per telefon. Som budgiver kan du også i 2014 oppleve at budrunder skjer på denne måten, ettersom de nye reglene om budgivning kun gjelder eiendomsmeglingsoppdrag etter 1. januar 2014.

Videre skal megler også ha foretatt legitimasjonskontroll av deg som budgiver, samt ha mottatt din signatur, før bud videreformidles


For oppdrag inngått i 2014 gjelder derimot nye regler. For enkelte kan disse fremstå mer uoversiktlig enn klargjørende.

Kan endringene for deg som budgiver forklares kort?
Kort oppsummert består endringen i at megler ikke kan formidle bud, aksept eller avslag, uten at slike er skriftlig mottatt hos megler. Du som budgiver må altså sende alle bud til megler skriftlig, og megler må videreformidle disse skriftlig til andre budgivere, interessenter og selger.

Overordnet kan man si at kravet til skriftlighet er oppfylt så lenge det er i en tekstform som kan lagres av megler. Videre skal megler også ha foretatt legitimasjonskontroll av deg som budgiver, samt ha mottatt din signatur, før bud videreformidles.

Har jeg mulighet for å diskutere muntlig med megler?
Ja, dette er fremdeles mulig. Har du spørsmål eller behov for veiledning i forbindelse med budgivning er det bare å ringe megler. Megler kan fremdeles gi all informasjon over telefon. Herunder kan man diskutere størrelse på bud, budfrister og lignende som tidligere, men bud må deretter bekreftes skriftlig.

Hvordan går jeg konkret fram hvis jeg ønsker å by?
For det første må du fremlegge legitimasjon og signatur ovenfor megler.

Dersom du ikke har tilgang til PC, nettbrett eller mobiltelefon kan du fysisk framvise gyldig legitimasjon og signatur til megler. Dette kan for eksempel gjøres på visning. Megler vil da notere ned kontrollnummer fra legitimasjon eller ta bilde av legitimasjonen. Signeringen kan foretas på visningsprotokollen eller i et budskjema.

Dersom du har nettbrett eller mobiltelefon kan du ta bilde av legitimasjon, samt signatur og sende dette til megler via e-post eller MMS.

Hvis du har mulighet for elektronisk signatur, eksempelvis via BankID eller MinID, vil dette kunne erstatte behovet for fremvisning av legitimasjon og signatur. Dette gjøres ved budgivning via ulike budgivningsplattformer.

For det andre må du sørge for at du har mulighet til å by skriftlig.

Hvordan byr jeg skriftlig?
Det anbefales at du fyller ut det første budet på det standardiserte budskjemaet som du finner i salgsoppgaven. Årsaken til dette er at det første budet bør inneholde en del informasjon. Budskjemaet er da en enkel huskeliste for deg. Dette budskjemaet overleveres megler, eller sendes megler på e-post eller MMS.

Imidlertid kan også det første budet sendes megler på annen måte, noe jeg kommer tilbake til. Du må da huske på å få med en del informasjon: eiendommens adresse, kjøpesum (ditt bud), din kontaktinformasjon, din finansieringsplan og kontaktinformasjon til finansieringskilde, akseptfrist på budet, ønsket overtagelsesdato, eventuelle forbehold og andre forhold du ønsker å få fram i budet.


Hvordan øker jeg budet?
Dersom du ønsker å øke ditt bud må dette gjøres skriftlig, gjerne via de nettbaserte budgivningsplattformene.

Dersom du ikke har muligheter for å by via slik plattform, kan du sende bud via SMS, MMS, e-post eller faks. Har du heller ikke mulighet til dette kan du levere bud på meglerkontoret.

Budforhøyelse bør inneholde eiendommens adresse, kjøpesum (ditt bud) og akseptfrist på budet.

Dersom du har tatt forbehold eller stilt vilkår om en overtagelsesdato, m.m. i det første budet kan du i budforhøyelser vise til «med vilkår/forbehold som i det første budet». Dersom du underveis i budrunden ønsker å stille nye vilkår eller forbehold må dette også komme klart fram i den skriftlige budforhøyelsen.

Hva skjer når jeg har sendt inn et skriftlig bud?
Når du har sendt et skriftlig bud skal megler så snart som mulig bekrefte tilbake til deg skriftlig at budet er mottatt.

Dersom du ikke får en slik bekreftelse er det viktig å ringe til megler for å forsikre deg om at budet er mottatt hos megler. Som ved alle andre tekniske løsninger kan det være forsinkelser, f.eks. ved levering av SMS.

Megler vil også informere andre budgivere, interessenter og selger om budet ditt. Dette gjøres skriftlig av megler. Andre budgivere vil da ha muligheten til å øke sitt bud, hvorpå du vil motta skriftlig informasjon om dette.

Hvordan avsluttes budrunden?
Selger får fortløpende beskjed om bud som kommer inn på eiendommen. Dersom selger ønsker å akseptere et bud må dette gjøres før akseptfristen på budet er utgått. Dette gjøres ved at selger sender skriftlig beskjed til megler om hvilket bud han eller hun ønsker å akseptere. Megler videreformidler aksept skriftlig til budgiver.

Hva skjer dersom megler formidler et muntlig bud til selger?
Dersom megler har mottatt et muntlig bud fra deg som budgiver og dette formidles videre til selger, vil budet være like bindende for budgiver som om dette var skriftlig. Dersom selger aksepterer et slikt muntlig bud vil det være inngått en bindende avtale.

Har jeg angrerett?
Nei, det er viktig å være klar over at det ikke er angrerett ved salg eller kjøp av eiendom. Det er heller ikke muligheter for å tilbakekalle et bud etter at selger har fått kunnskap om budet. Budet er da bindende fram til akseptfristens utløp eller til budet er avslått av selger.

Om budrunden blir bedre i 2014 grunnet skriftlighet er det bred uenighet om. De nye reglene har møtt kritikk både fra de som laget forarbeidende til den nye eiendomsmeglerloven og eiendomsmeglere.

Uansett, lykke til i budrunden!

Reklame

Endelig på lager igjen: Ladekabelen som kutter strømmen selv