Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Høyre/Frp bryr seg ikke om de ansatte!»

Høyre og Frp har gjort det klart at om de skulle vinne valget vil de gjøre det lov å holde butikkene åpne på søndager. Kjøpesentrene og kjedene har sagt de da vil pålegge butikkene å holde åpent, og konkurransen vil tvinge selvstendige bedrifter til å følge etter.

Med et pennestrøk er da ansattes frihet til å slippe å jobbe søndag borte.Varehandelen sysselsetter 370 000 arbeidstakere. Faller søndagen som kollektiv fridag her, vil dette direkte påvirke en rekke andre arbeidstakere – som varedistributører, grossister, vektere, renholdere og andre. Søndagen vil bli en helt ordinær hverdag hvor folk må på arbeid, istedenfor å ha samvær med familie og venner.

STERKE MENINGER? Sjekk dittOslos debattsider her!

Det er prisverdig med åpenhet fra politikere om hva de vil bruke makta si til. Å ville fjerne søndag som felles fridag er et ærlig standpunkt som nå arbeidstakere kan vurdere om de er enige i før de putter stemmeseddelen i urna.

Men hvis det er med en slik framgangsmåte som i denne saken politikerne på høyresiden ønsker å foreta endringer også i andre deler av velferdsstaten, så hadde det vært redelig om de er like tydelige på det.

Det tradisjonelle trepartssamarbeidet den norske samfunnsmodellen er bygd på, står i skarp kontrast til å trumfe gjennom en lovendring i saken om søndagsåpne butikker, til tross for at dette ikke er noe ønske verken fra arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden.

Deltagelse i trepartssamarbeidet har vært en av fagbevegelsens mest brukte virkemidler for å ivareta ansattes interesser, både for de som er i arbeid og de som faller ut av arbeidslivet. Hvis det er slik at høyresidens politikere nå har bestemt seg for konflikt istedenfor samarbeid, så må vi forberede oss på tøffere tak i arbeidslivet framover.

John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus Handel og Kontor

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller