Gå til sidens hovedinnhold

Boligsatsing presser arbeidsplasser ut av Nydalen

Oslo er i vekst, innbyggertallet antas å øke med 145.000 fram til 2025. Arbeidsløsheten er høyere enn landssnittet, 3,6 prosent i mai, tross økt satsing på tiltaksplasser. Vi trenger arbeidsplasser, likevel forsvinner årlig tusen produksjonsarbeidsplasser ut av byen vår.

Noen få er igjen, men føler seg truet. Vi opplever nå to reguleringssaker som omkranser en av byens store produksjonsbedrifter med mange hundre ansatte, GE Healthcare, i Nycoveien på Storo. Bedriften er tidligere Nycomed, som har holdt til her siden 1940 og er verdensledende på sitt felt, med døgnproduksjon, lasting og lossing som medfører en del støy. Virksomheten gir arbeid til ca. 800 personer, basert på høyteknologi og kunnskap, framtidsrettet virksomhet som det i festtaler hylles at vi er gode på i dette landet. Slike bedrifter trenger forutsigbarhet og muligheter for utvikling for å holde tritt i internasjonal konkurranse.

Vi undres noen ganger over om bypolitikernes tanker egentlig går lengre enn til boliger og rekreasjon for innbyggerne. Vi har lenge etterspurt at tiltak som bevarer og gir arbeidsplasser og reduserer veitransport må inn i Oslos helhetlige byutviklingsstrategi. I dette tilfellet skal det bygges boliger og barnehage i Sandakerveien 99 B som er støttet av byutviklingskomiteen i sin behandling nylig. I Vitaminveien 6, på andre siden av bedriften ønsker Thon Storo å få omregulert et byggeområde for industri til bolig, kontorer og butikker med mer. Vi erkjenner behov for boliger og barnehager. LO i Oslo mener at det i mye større grad må vurderes fortetting i områder der arealene er større og fortetting kan medvirke til bedre kollektivløsninger og jevnere blanding av befolkningen. Det er urealistisk at alle områder i Oslo som har vært regulert til næring og industri kan bebygges med boliger.

Det trengs buffersoner rundt eksisterende arbeidsplasser og ved eventuelle omreguleringer fra næringseiendom må tilsvarende arealer finnes som erstatning. Støy er en kilde til nabokrangel, og det er ikke til å unngå at produksjonsbedrifter produserer noe støy.

Dersom det var slik at framtidige beboere ville forstå viktigheten av å ha arbeidsplasser nær der folk bor og kunne leve med at en av virkningene av å bo sentralt er at en også hører lyder fra produksjon ville vi tatt det mer med ro. Men erfaringer fra andre steder i byen viser oss at så ikke er tilfelle. Derfor ser vi med gru for oss at nok en produksjonsbedrift er i ferd med å presses ut av Oslo, enten til nabokommuner i Akershus eller til andre land der politikerne ser på næringsliv og arbeidsplasser som nødvendige for å utvikle bærekraftige samfunn.

For LO i Oslo

Roy Pedersen

(leder )

Erik Hagen

(leder for næringspolitisk utvalg)

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter