Journalistikk på liv og død

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Faksimile fra NRK-dokumentaren Den siste reisen i mars i år.

Neste uke skal Pressens faglige utvalg (PFU) ta stilling til en sak som kan få stor innvirkning på hvordan mediene omtaler selvmord her i landet.

Omtale av selvmord, eller retterere sagt mangelen på omtale av selvmord, har lenge vært en hodepine for mange redaksjoner. Pressens Vær varsom-plakat har blitt endret flere ganger, og i dag heter det i punkt 4.9:

Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

Helt opp til 2006 var hovedregelen at mediene ikke skulle omtale selvmord i det hele tatt. Nå skal vi altså være varsomme. Og sentralt denne gangen er om NRK har vært varsom nok, eller om programmet kan friste andre til å gjøre det samme.

Den konkrete bakgrunnen er NRKs dokumentar Den siste reisen som ble sendt i Brennpunkt 3. mars i år. Dokumentaren følger en alvorlig syk kvinne helt til hun avslutter livet på en klinikk i Sveits, i såkalt "trygge" omgivelser.

Det er flere fagmiljøer som har klaget, blant andre Rådet for legeetikk, Rådet for sykepleieetikk og organisasjonen Menneskeverd. I tillegg til sterke enkeltpersoner, som Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Sentralt i deres argumentasjon er at dokumentaren nærmest romantiserer selvmord, og gir en detaljert oppskrift på hvordan man skal gjøre det.

Dette er tunge argumenter fra tunge fagmiljøer, og går direkte på Vær varsom-plakatens spesifikke hensikt om ikke å utløse flere selvmordshandlinger. Slikt kan ikke PFU ta lett på.

Likevel er argumentene problematiske: Er det "beskrivelse av metode" å få vite at det finnes en klinikk i Sveits, og at man kan ta en telefon dit? Og er det "romantisering" å la selvmordskandidaten selv komme til orde?

NRK mener selvsagt ikke det, og argumenterer med at også motstandere kom rikelig til orde i dokumentaren.

Det tyngste motargumentet er likevel prinsippet om åpenhet. Er ekspertene sikre på teorien sin om at detaljerte beskrivelser fører til flere selvmord?

Og selv om den kanskje er det, la oss si at NRK-dokumentaren faktisk førte til økt pågang på telefonen til Sveits - kan det tenkes at åpenheten i det store og hele er bedre totalt sett?

I følge Folkehelseinstituttet registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i året i Norge. På 70- og 80-tallet årene ble selvmordsraten nesten fordoblet, for deretter å synke og flate ut (se statistikk under).

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Selvmordsrate i Norge 1970-2012, antall per 100 000 innbyggere. Menn øverst. Kilde: Folkehelseinstituttet

Det er ingen tvil om at revisjonen av Vær varsom-plakaten i 2006 var et resultat av den økte åpenheten omkring disse svært vanskelige sakene. Det er lite i statistikken som tyder på at åpenheten har ført til flere selvmord.

Tidligere i år mente PFU at TV 2 ikke hadde brutt god presseskikk ved å sende The suicide tourist, om en amerikansk ALS-syk som også dro til Sveits. Det er likevel ikke gitt at pressens selvdømmeorgan vil komme fram til det samme denne gangen.

PFU vil selvsagt lytte til ekspertene. Samtidig er psykiatriens historie full av eksempler på at man ikke bør lytte altfor nøye.

#selvmord #nrk #brennpunkt #psykiatri #pfu #Nettavisen #ErikStephansen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.