Gå til sidens hovedinnhold

Statoil skifter navn til Equinor: Forståelig navneskifte

Statoils ønske om å skifte navn peker framover mot en ny tid.

Nyheten ble presentert i dag tidlig, og selskapet selv skriver i en pressemelding at første del av det nye navnet skal gi assosiasjoner til ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse.

Mens «nor» signaliserer at selskapet er stolt av sin norske opprinnelse.

Andre vil peke på at energibransjen lenge har snakket om olje-ekvivalenter. Mens andre vil mene at navnet leder tankene hen mot private equity og en mer liberalistisk økonomisk forståelse og hensikt.

Navneskifter vil alltid skape bråk. Det er heller ikke lenge siden selskapet fikk pes for skifte av logo.

Likevel. Jeg tror at navneskiftet først og fremst bærer bud om at selskapet har tatt noen harde realiteter inn over seg:

Oljealderen er snart over. Et navn som har så tydelig olje i seg, forteller om noe som har vært - men som snart er forbi. Navnet har tjent den norske stats oljeselskap i snart 50 år, men nå er det på tide å se framover.

Derfor gjør selskapet lurt i å signalisere at det ikke lenger er et oljeselskap, men et energiselskap.

Statoil har allerede så smått begynt å prøve seg fram på vindkraft, bølgekraft og andre former for hav-energi, og ikke minst på solkraft. Fremdeles kan ikke dette på noen måte sammenliknes med mengden av olje og gass som blir hentet rett opp fra havbunnen.

Men i hele verden peker pilene andre veien. Kina satser knallhardt på alternative energiformer, og i Tyskland er det allerede satt rekorder. Også her hjemme har skiftende regjeringer lenge hatt som mål å endre kraftforbruket - uten at investeringene har stått i stil med målsettingene.

Om vi tar selskapet på ordet, så signaliserer navneskiftet at det skal satses mer på bærekraftige energiformer i tida framover. Det er bra. Derfor tror jeg også at store deler av miljøbevegelsen vil ønske navneskiftet velkommen.

Statoil står for noe som har vært. Equinor peker framover mot en ny tid.

Oppdatering: Jeg ser at det nye navnet nå blir harselert med på alle bauger og kanter og i alle medier. Det er som det skal være. Noen påpeker særlig at veterinærer har brukt det, og at "equi" på latin er flertallsform for hest.

Statoil sier ikke noe om dette selv, men det er jo i så fall ikke så dumt. Det kan jo vise til en av de eldste måleenheter for energi overhodet: En hestekraft.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken