Hva skal vi med politimestre som ikke våger å uttale seg til offentligheten?

Det kan vi saktens spørre om etter det som kan se ut som organisert taushet rundt en av de mest kontroversielle reformene i kongeriket.

Det er Dagsavisen som har spurt landets politimestre, etter at innsatsleder Arne Guddal i Drammen kom med denne kraftsalven til Dagsavisen Fremtiden i slutten av juni:

- Vi raserer egen etat. Når alt skal reformeres på en gang blir det brutalt og voldsomt, og det gir seg utslag i masse frustrerte mennesker.

Distriktets politimester Christine Fossen fulgte opp på denne måten:

- Nå er det på grunn av reformen mange som er slitne og frustrerte. Vi sliter også med det meget stramt budsjett, og skulle gjerne hatt bedre rammer, sa hun.

Noe av det samme kom fram da gjengproblematikken i Oslo øst var på det hotteste for noen uker tilbake.

Les også:

Noen pekte på at lokalkjente politifolk var forsvunnet fra bydelene, andre mente at nedleggelsen av Seksjon for organisert kriminalitet var en tabbe, og atter andre pekte på at selve arbeidet med reformen hadde tatt fokus vekk fra viktige oppgaver.

Her skulle altså være nok å diskutere. Men hva sier de som vi skulle tro hadde aller best greie på problematikken - og som derfor hadde vært aller mest interessant å lytte til?

Ingenting.

Enten fordi de har fått beskjed fra den mektige politidirektør Odd Reidar Humlegård om å holde munn. Eller fordi politimestrene selv ikke ønsker å delta i samfunnsdebatten.

Begge deler er urovekkende.

Noe også den øverste tillitsvalgte for politifolkene i Norge, Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund, påpeker:

- Det ligger en forpliktelse i det samfunnsoppdraget plitimestrene har, til å fortelle hvordan det virkelig står til. De har alt å vinne på å være ærlige med befolkningen, sier han til Dagsavisen.

Antakelig vil politikerne ha alt å vinne på det også.

For det kan godt hende at noe av kritikken mot politireformen er uberettiget, og at den evinnelige klagingen på manglende ressurser er bare syt. Men det får vi ikke vite uten en offentlig debatt.

Det er nemlig dette som er grunnsteinen i vårt åpne demokrati: At samfunnsproblemer luftes og diskuteres, og at alle argumenter kommer fram.

Da er det et helt avgjørende prinsipp at også de deltar i debatten som faktisk har greie på hva de snakker om.

Nå framstår landets politimestre enten som kneblede gisler, eller som administrative nikkedukker som bare gjør det de får beskjed om. Milelangt unna tidligere fargeklatter som for eksempel Carl Mentz Rynning-Tønnesen i Bergen og Kristiansand, eller Willy Haugli i Oslo.

Mye kan sies om dem, men de turte i alle fall å si hva de mente. Da gikk det også an å være uenige med dem.

Den pinlige tausheten fra landets politimestre er nå til syvende og sist justisminiserens ansvar. Derfor bør Tor Mikkel Wara snarest instruere politidirektøren om at politimestrenes synspunkter både er ønskelige og nødvendige.

Ikke bare som interne notater i "linjen", men også ute i åpent lende - der de kan bli med- eller motsagt av alle og enhver.

*

Om du vil høre mer om Rynning-Tønnesen, kan du lytte til Ole Paus' ballade om ham da han var inspektør i Bergen her: