Gå til sidens hovedinnhold

Et oppgjør med barnepikestaten

Norge har et av verdens høyeste skattenivå og en altomfattende velferdsstat. Ikke er det bærekraftig, og stadig lener vi oss tilbake uten refleksjon.

Frie mennesker skal ikke være avhengig av staten fra vugge til grav. Tiden er moden for en større grad av individuell frihet. FpU ønsker å redusere skatter og avgifter, fjerne reguleringer, oppheve tåpelige forbud og legge ned statlige monopoler. Vi mener at flere mennesker bør forsørge seg selv, og at staten bør styre mindre over nordmenns liv.

FpU har den seneste tiden kommet med eksempler hvor vi mener staten blander seg unødig inn i privatlivet til folk. Listen er nesten utømmelig, til og med når det gjelder åpningstider på utestedene, som er godt illustrert i denne debatten på Dagsnytt 18 mot KrFU-lederen.

Gjør oss selv en bjørnetjeneste

Ofte kan man føle at man jobber i motvind når det skrikes mot den minste forandring. Så fort man foreslår å fjerne en enkel avgift blir det rabalder, og når man betviler nødvendigheten av velferdsgoder til ressurssterke mennesker venter det et hylekor. Det er på tide å kutte i offentlig utgifter, så vel som offentlig eierskap. Ved å gjøre ressurssterke mennesker avhengig av offentlige stønader så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste.

Ved å innføre samfunnsøkonomisk ulønnsomme velferdsordninger har vi forsikret oss om at det ikke er et tidspunkt i livet hvor vi ikke er økonomisk avhengig av staten. Vi får offentlige ytelser som foreldrepermisjon, kontantstøtte, stipend, sykelønn, arbeidsavklaringspenger og pensjon. Og med det skattenivået vi har i Norge skulle det bare mangle at disse ordningene finnes. Noen av de er også ganske treffsikre. Men det stopper dessverre ikke her, og vi blir vant til at staten fikser det meste. Det er ikke bærekraftig i lengden.

Et fritt marked sikrer valgfrihet

Det har blitt en oppfatning og en forutsetning at tjenester skal eies og driftes av staten for å tilfredsstille våre krav. Samtidig viser flere undersøkelser at private kan levere velferdstilbud både bedre, billigere og med mer fornøyde brukere.

Statens makt holdes i live av høye skatter og avgifter, mens det personlige ansvaret og folks frihet sovner inn. Når man kjøper sin første TV, spiller Lotto på lørdagskvelden eller reiser med toget til jobb blir man møtt med et monopol, og det er iallfall for meg merkelig at staten anser det som sin oppgave å formidle både underholdning, pengespill og eie et togselskap. I følge venstresiden skal vi være glade for at staten tar på seg ansvaret for disse tjenestene.

Sannheten er at dette er tjenester som markedet kunne tatt seg av, uten skattepenger og statlig styring. At staten står for så mange tjenester reduserer også valgfriheten til forbrukerne når det kommer til velferdstjenester.

Velferd må bli mer behovsprøvd

Ingen har oppdaget umyndiggjørelsen av å være under økonomisk administrasjon. Det er på tide å sette spørsmålstegn bak den universelle velferdsstaten. Barnepikestaten brekker dine bein, gir deg krykker og sier: ”se, hadde det ikke vært for meg så kunne du ikke gått”.

Oppgjøret med barnepikestaten handler ikke om å glemme de svake eller trengende, men at velferdsstaten må bli mer behovsprøvd. Det handler om å ha en stat som virkelig kan stille opp for de som trenger det, og la resten ta personlig ansvar for sine egne valg og handlinger.

Kampen mot barnepikestaten

Norge er et bra land å bo i, samfunnet er trygt og likestilt. Folk stiller opp for hverandre, samarbeider med andre, fatter beslutninger og tar stadig på seg større ansvar på eget initiativ. Denne utviklingen må staten slutte å kvele med reguleringer, lover og avgifter. Det vil gjøre folket friere og landet rikere. Så til vår kjære regjering - Ta kampen mot barnepikestaten, ta kampen mot sosialistene. For vi vet jo at folk vet best selv.

Kommentarer til denne saken