RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Lasse Olsrød Evensen

Norge kan vise fingeren til IOC

Har Gerhard Heiberg et poeng når han sier at vi nordmenn er arrogante? Er det virkelig slik at vi tror vi er bedre enn andre? Jeg er redd han har et godt poeng. Heiberg føler seg feilsitert i saken om sørgebånd og Ludosaken. Hans største feilgrep er at fremstår som den lojale forsvarer IOC. På den måten viser han for alle at IOC er en politisk organisasjon enten de vil eller ikke. I all vår arroganse kan resultatet kan være at Norge viser fingeren til IOC og OL i 2022. For motstanderne av OL er Heiberg en gavepakke.

Heiberg presiserer at utsagnene om nordmenns arroganse ikke har noen ting med sørgebånds og Ludo-saken å gjøre. Han mener generelt at vi som nasjon og nordmenn i vår opptreden internasjonalt gjerne kunne vært litt mindre arrogante. Jeg tror på hans presisering men ikke på utgangspunktet.

HAR ET POENG: Jeg mener faktisk at Heiberg har et poeng. Er det slik at vi har av de dårligste skolesystem i Europa, vårt helsesystem er basert på køer, vi har skyhøye priser på matvarer og vi er ikke verdens beste idrettsnasjon sett under et. I tillegg er våre veisystemer er av de dårligste i Europa. Målt pr innbygger har vi færrest politifolk og tar man seg en vandretur i Oslo på kveldstid, er det rett og slett usikkert. Eller er dette totalt feil? Har vi grunn til å være stolte av oss selv? Har vi noen grunn til arroganse?

Etter å ha vært konstant på reise rundt om i Europa de siste fem årene, har jeg oppdaget mange elementer med våre naboer som forteller meg at Norge på langt nær ikke er et perfekt samfunn. Jeg spør:

Hva hadde Norge vært hadde vi ikke hatt enorme oljeressurser?

ET BRA LAND: La meg slå fast en ting: Norge er et bra land, vi er rett og slett bra folk med gode holdninger. Men jeg også, som Heiberg, føler vi kan bli oppfattet som arrogante der ute. Det er jo et par andre land i verden som ikke er så aller verst heller?

Samtidig er det ikke slik at Heiberg tar sine utsagn helt uanfektet av hva som skjer i Russland i disse dager. Når han nevner arroganse, kan han gjerne unnskylde seg med at dette er et generelt utsagn. Jeg har problemer med å tro han på det. Norsk arroganse oppleves ofte som herskseteknikk i vinteridrettsverdenen. Norge som vinteridrettsnasjon har makt og vi bruker den. Det var det som ga grobunn for Heibergs generelle utsagn.

SØRGEBÅND OG REGLENE: Arrogansen ble brakt på bane av Heiberg i lys av sørgebånds-saken hvor de norske utøverne tok seg til rette uten å spørre om lov. Derom hersker ingen tvil. Hvis man leser reglene som fanden leser bibelen, kan man fort tolke de dit hen at dette var et klart brudd.

Rent juridisk er imidlertid ikke alle lover og regler utviklet for å hindre overtramp som i seg selv kan virke støtende. Den er nok først og fremst laget for å hindre politiske og kommersielle markeringer under lekene.

Jeg er usikker på om det foreligger såkalte forarbeider til IOCs regler, men vi har hatt sterke politiske markeringer med svarte hansker til støtte for frigjøringsorganisasjonen Black Panthers på seierspallen i tidligere mesterskap. Som en ?ikke politisk? organisasjon forstår jeg det dit hen at det først og fremst slike episoder IOC-reglene ønsker å forby.

At noen norske jenter viser sin private sorg er en helt annen sak og kan vel i ytterste konsekvens ikke rammes av denne regelen? Det blir rett og slett for dumt og er en stor misforståelse fra IOCs dommere. Heiberg sier at regelen trenger oppmyking og presisering. Det lyt skje fort.

FEILSITERT: Samtidig må vi høre på hva Heiberg sier. Han føler at han har blitt feilsitert og han mener det. Når han sier at Marit Bjørgen i ytterste konsekvens kan miste medaljen sin fordi Ludo har brukt et bilde av henne under lekene, har han faktisk rett. Reglene kan hjemle en slik reaksjon. Han sa sågar på TV2 i dag tidlig at reglene burde bli enda strengere for at IOC ikke skal lide eventuelle økonomiske tap.

VERNE INTERESSER: Sett fra IOC sin side, kan jeg forstå at de vil ivareta sine interesser, sin eiendom. Men rettferdigheten i reglene, hvis de virkelig er slik at en utøver som uforskyldt blir brukt i reklame under lekene, kan miste sine medaljer, er absurd. Vi lever i en digital verden. Total kontroll er umulig. Imidlertid er det en ting som slår meg her jeg sitter og ser tv-sendingene. Jansrud, Bjørgen og flere andre blir brukt i sponsorplakatene til Tine før TV2s sendinger. Rammes ikke  det av de samme reglene?

VISE FINGEREN TIL IOC: Når sant skal sies: Med god hjelp av tittel-sugne journalister, har nok Heiberg blitt fremsatt i et uheldig lys. I oss arrogante nordmenn, ligger det en iboende vegring mot autoriteter. Vi liker ikke at gubbeveldet i IOC skal komme hit for å fortelle oss om livets realiteter. Uansett hva Heiberg sier: Jeg tror han har klart å skape en skepsis til OL i Norge i 2022 både hos oss vanlige nordmenn samt hos politikere og myndigheter som KAN ende med at Norge i sin rettmessige arroganse viser fingeren til IOC. Kanskje Heiberg hadde vært tjent med å holde kjeft i disse sakene? Han har jo vært en gavepakke for norske OL-motstandere.