Kriminalitetsproblemene på Holmlia blir stadige klarere for allmennheten. Voldsbruken blant de multietniske gjengene er kanskje ikke like ille som det var mot slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet, men det kan fort bli betydelig verre.

Problemene i drabantbyen stammer neppe fra Listhaugs retorikk eller mangel på jobber. Dette er først og fremst et problem med røtter i innvandrermiljøene og fattigdommen som finnes i disse gruppene. Holmlia og omegn blir heller ingen oase av å legge skylden på politiet og de økonomiske utfordringene.

Innvandringen til Norge og Oslo har nok vært en av hovedbidragsyterne til blant annet barnefattigdom og kriminalitetsutfordringene. Det er fullt og helt lov å være uenig i denne påstanden, men SSBs tall levner liten tvil om situasjonene. SSBs tall viser at det er en sammenheng mellom innvandring, vedvarende lav inntekt og barnefattigdom. Det bør ikke overraske noen. Det bør heller ikke være overraskende at kriminalitet henger tett sammen med lav inntekt og fattigdom.

SSBs tall er ikke til å ta feil av. Nær 40 prosent av innvandrerbarn lever i fattigdom. I Oslo er tallene betydelig mer dystre, hele 8 av 10 barn som lever i fattigdom kommer fra innvandrerfamilier. Telemark og Østfold ligger rett bak Oslo. Gruppene som topper denne listen er somaliere, syrere og irakere. Overraskende nok finner vi også pakistanere blant de seks på toppen av denne dystre listen.

Til tross for dette planlegger Oslo å ta imot rundt 2000 nye innvandrere hvert år de kommende årene. Det er altså 2000 nye mennesker som Oslo kommune skal integrere inn i samfunnet, skaffe jobber, gi utdanning og andre tjenester. Det blir mest sannsynlig noen få i hver bydel i hovedstaden. Dersom man ser på tidligere erfaringer vil de fleste flytte til bydelene og drabantbyene på østkanten.

Det er neppe det byråden ønsker seg, men virkeligheten tar neppe hensyn til dette. Det er også bekymringsverdig at Oslo, som allerede er presset på det meste av ressurser velger å ta imot et betydelig antall innvandrere som mest sannsynlig vil kreve ekstra mye av de kommunale tjenestene.

Innvandring er ikke kun et Oslo-problem, det er også et nasjonalt problem. I 2017 hadde Norge en nettoinnvandring på 21.652 mennesker. Av disse utgjorde 77 prosent innvandrere fra Asia og Afrika. Dette er den nest høyeste nettoinnvandringen fra Afrika og Asia gjennom hele norgeshistorien. Det er altså størst innvandring fra land og regioner som topper listen over barnefattigdom. Selv om vi får såkalt null-innvandring vil vi fortsatt oppleve enorme problemer innen dette feltet.

Det er ikke troverdig at vi klarer å få bukt med kriminalitetsproblematikken i Oslo og andre storbyer bare ved å redusere innvandringen. Men en reduksjon vil være en viktig bidragsyter til å stabilisere den langsiktige situasjonen og muligens bidra til at vi får flere barn ut av fattigdom og dermed reduserer kriminaliteten betydelig.