Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Mahmoud Farahmand

Med de beste intensjoner

Selv om intensjonene er gode, vil det å underslå realitetene ikke bidra til å skape gode mekanismer for å forebygge kriminalitet.
 
  Foto: Solum, Stian Lysberg (SCANPIX)

I forbindelse med Berlingske Tidenes artikkelserie om voldtekt i Danmark har avisen også berørt voldtektsstatistikk. I artikkelenserien fremkommer det at annenhver voldtekt i Danmark begås av innvandrere og deres etterkommere, mens de utgjør ca 12,9 prosent av befolkningen.

I samme artikkel forklarer Christian Diesen ved universitet i Stockholm at gjerningsmennenes kvinnesyn kan være en medvirkende årsak til voldtektene.

«Der findes ofte hos de her gerningsmænd - ikke mindst hos dem, der begår voldtægten i grupper - en kvindeforagt, hvor man beskylder kvinder for at være ludere, som man bare kan udnytte. De skal ikke protestere, for de går jo selv ud og byder sig til,» uttaler Diesen.

Lignende artikler har blitt publisert i Norge, og de viser til en sammenheng mellom overfallsvoldtekter og innvandring. Diverse skribenter, både anonyme og mindre anonyme, har forsøkt å såkalt debunke påstanden. De har hatt varierende hell.

For ikke så altfor mange dager siden forsøkte også en analytiker med nøkkelposisjon ved Oslo politidistrikt å avvise sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet på generelt grunnlag, og mer spesifikt mellom innvandring og overfallsvoldtekter. Uttalelsene ble etter kort tid slettet. Hvorfor de ble slettet, er uvisst.

Argumentene for å avvise sammenhengen bærer preg av ideologi mer enn realiteter.

Blant annet nevnes det at andelen overfallsvoldtekter har gått ned. Nedgang i andelen overfallsvoldtekter kan ses i sammenheng med at den nye straffeloven av 2015 definerer all seksuell omgang med personer under 14 år som voldtekt, samt at antall overgrep på nett har økt ganske dramatisk. De sistnevnte sakene er av stor viktighet, men det underslår ikke viktigheten av overfallsvoldtektene.

Når det også uttrykkes mistanke ved SSBs arbeid med og analyser av innvandringsfeltet og kostnadene forbundet med dette, blir det nokså alvorlig. Samtidig stemmer det at de absolutte tallene har gått ned. Det har vært en nedgang i anmeldte overfallsvoldtekter siden toppåret 2011. Likevel økte antallet med over 4% fra 2014 til 2015. Det må også nevnes at samtlige anmeldte overfallsvoldtekter i 2006–2008 var begått av innvandrermenn.

Kriminalitet er som oftest en endestasjon fordi tidligere barrièrer har feilet, det kan være seg integrering, personlige opplevelser eller annet. Men det å nekte at det er en sammenheng mellom kriminalitet og innvandring er en meningsløs og nokså provoserende uttalelse, spesielt når det kommer fra en analytiker ved Oslo politidistrikt, som har nok å stri med.

Det er på sin plass å forsøke å forklare hvorfor kriminalitet oppstår, men det å bortforklare innvandring som en mulig medvirkende årsak til kriminaliteten er kontraproduktivt, og vil lang på vei forsterke konspirasjonen om at enkeltindivider i nøkkelposisjoner forsøker å underslå kriminalitetsproblemene innen enkelte innvandrermiljøer.

Samtidig skal heller ikke kriminalitet begått av noen få bli et grunnlag for å stemple alle innvandrere og deres etterkommere som kriminelle. Det finnes mange forklaringer på hvorfor kriminalitet oppstår. Det må derfor også være rom for å se på alle mulige forklaringer uten at dette resulterer stempling av hele grupper.

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).