Sollysets betydning ved bipolar lidelse

Høsten 2011 deltok jeg på ENCP- kongressen som dette året ble arrangert i Paris. På denne kongressen stilte Michael Bauer spørsmålet: Ved hvilket alderstrinn debuterer Bipolar lidelse i Europa?

Jo, det er snakk om 3 topper; 17 år, 26 år, og over 40 år. Det er snakk om en sterk genetisk komponent, men om første episode kommer etter puberteten, indikerer dette at også non-genetiske faktorer har en betydning. Man vet foreløpig lite om hvordan de non-genetiske faktorene påvirker sykdomsforløpet.


Men debutalderen er lavere i USA; hele 61% får der sin første maniske eller depressive episode før fylte 19 år. Mot bare 30% i Europa. Så hvorfor denne store forskjellen?


Bauer hadde flere hypoteser: Kan det være forskjeller når det gjelder psykososialt stress?
Eller kan det skyldes miljømessige faktorer som toksiner, forskjeller i diett, stoffmisbruk, ADHD-behandling?

Sollyset som en kritisk miljømessig faktor

Illustrasjonsfoto: Dita Margarita

Sollyset er uansett en kritisk miljømessig faktor, og studier viser da også at sollys påvirker menneskelig nevrofysiologi og atferd. Det er sollyset som synkroniserer den circadianske rytme, og klinisk har man funnet forstyrrelser i nettopp denne rytmen hos bipolare pasienter (overfølsomhet overfor lys, søvnvansker).
Er det så en sammenheng mellom mengden sollys og debuttidspunkt for en bipolar lidelse?

Bauer refererte til en undersøkelse som omfattet 2414 pasienter med bipolar lidelse, og hvor data ble samlet inn fra 13 ulike land. Man fant i denne undersøkelsen at det var en sammenheng mellom debuttidspunkt og mengden sollys; det var ikke den totale årlige solstrålingen, men det var den kraftige, månedlige økningen av solstråler på vårparten som førte til tidlig debut av den psykiske lidelsen. Og dette burde særlig klinikerne i Norge, California og Chile merke seg, avsluttet Bauer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.