Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

10 seire for bilistene med FrP

FrP er bilistenes parti, og vi sitter i regjering for å oppnå resultater. Nå som 2018 er slutt er det tid for refleksjon over hva FrP har fått til mens vi har sittet i regjering siden 2013. Her er en liste over 10 viktige seiere for bilistene med FrP i regjering.
Finansminister og leder av Fremskrittspartiet, Siv Jensen.
Finansminister og leder av Fremskrittspartiet, Siv Jensen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Av: Siv Jensen, finansminister og partileder i Fremskrittspartiet (FrP)

  1. Bilistene er ikke lenger statens melkeku. Staten bruker nå mer penger på vei enn det bilistene betaler samlet i bilrelaterte avgifter og bompenger.
  2. Bompengeandelen i veiinvesteringer er kraftig redusert, fra 40 prosent under den rødgrønne regjeringen til 28 prosent med FrP i regjering.
  3. Staten bruker 500 millioner kroner hvert år på redusere bompengene utenfor de store byene.
  4. Engangsavgiften for nybilkjøp er i snitt 40 000 kroner lavere enn i 2013.
  5. Omregistreringsavgiften ved bruktbilkjøp er redusert med opptil 13 000 kroner.
  6. Vi satser på vedlikehold av veiene våre og har begynt å ta inn etterslepet på riksveinettet.
  7. Vi har opprettet Nye Veier AS – et eget veiselskap. Nye Veier forventer å kunne bygge 7-8 år raskere og med 20 prosent lavere kostnader.
  8. Vi åpner rekordmye ny motorvei. I 2019 vil 104 km med firefelts motorvei ferdigstilles. Det er mer enn lengden på det samlede motorveinettet i Norge i 1990.
  9. Vi har opprettet et eget infrastrukturfond på 100 milliarder kroner.
  10. Vi har økt fartsgrensen til 110 km/t på trygge veier.

Noe av det viktigste vi har oppnådd i regjering er at bilistene ikke lenger er statens melkeku. Vi har satt bilavgiftene ned, samtidig som vi bruker rekordmye penger på veiene våre.

Da FrP kom inn i regjering i 2013 brukte staten 49,1 milliarder kroner på veiformål. Samme år betalte bilistene i bilrelaterte avgifter og bompenger til sammen 59,6 milliarder kroner. Det betyr at inntektene fra bilrelaterte avgifter og bompenger i 2013 oversteg utgiftene til veiformål med mer enn 10 milliarder kroner.

Nå er dette bildet snudd.

Med FrP i regjering er bilavgiftene redusert, blant annet er gjennomsnittlig engangsavgift på nye biler vel 40 000 kroner lavere enn i 2013, og omregistreringsavgiften på brukte biler kuttet med opptil 13 000 kroner.

I 2019 er statens inntekter fra bilrelaterte avgifter og bompenger anslått til 58,6 milliarder kroner. Samtidig er anslåtte utgifter til veiformål i 2019 66,5 milliarder kroner. Dette innebærer at statens utgifter til veiformål i 2019 anslås å overstige inntektene fra bilrelaterte avgifter og bompenger med om lag 8 milliarder kroner.

Med FrP i regjering betaler altså bilistene mindre i bilrelaterte avgifter og bompenger enn det staten bruker på vei. Bilistene går om lag 8 milliarder kroner i pluss, samtidig som veiene våre litt etter litt blir mye bedre. Bilistene er ikke lenger statens melkeku, slik de var da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV styrte Norge mellom 2005 og 2013. Det er jeg stolt av.

En annen viktig utvikling vi har snudd er forfallet på veiene våre. Tidligere vokste etterslepet på vedlikehold år for år. Nå fikser vi veiene våre istedenfor å la de forfalle. Det gir økt sikkerhet.

Det er også verdt å merke seg at med FrP i regjering så er samferdselsbudsjettet økt med 75 prosent. Vi har også sørget for økt forutsigbarhet i finansieringen av infrastrukturen vår gjennom et eget infrastrukturfond på 100 milliarder kroner.

I tillegg bygger vi vei raskere og billigere gjennom selskapet Nye Veier AS. Selskapet vurderer at kostnadene kan reduseres med om lag 20 prosent, og utbyggingen av de fleste prosjektene i oppstartsporteføljen deres forventes å bli gjennomført 7-8 år raskere. Der andre partier tar til orde for å gjøre det mest mulig vanskelig å kjøre bil, forsøker vi å legge bedre til rette for rask og enkel transport.

Les også: Frp hardt ut mot Høyres ønske om økte bilavgifter

I 2019 åpnes etter planen 104 km med firefelts motorvei. Dette er historisk høye tall. I perioden 2018-21 vil det bli bygd om lag fire ganger mer firefelts motorvei enn i perioden 2010-13.

Bedre og tryggere veier gjør at fartsgrensene kan økes. Allerede er høyeste fartsgrense økt fra 100 km/t til 110 km/t. Videre har samferdselsminister Jon Georg Dale bedt Vegdirektoratet vurdere om enkelte vegstrekninger som er dimensjonert for det, bør få høyere fartsgrense enn de har i dag.

Så skjønner jeg at mange gjerne skulle sett at kostnadene for bilistene ble enda lavere, f.eks. ved at alle landets bomstasjoner ble fjernet.

FrP har ikke fått flertall for å fjerne bomstasjonene, men har vi redusert bompenger som andel av veiinvesteringer fra 40 prosent under forrige regjering til 28 prosent nå, og bruker årlig 500 millioner på redusere bompengebelastningen utenfor de store byene.

Bompengeprosjekter må uansett tas initiativ til og vedtas lokalt. De velgerne som ikke ønsker bompenger bør stemme på FrP i 2019 så vi kan jobbe mot bompenger i landets kommunestyrer og fylkesting.

Men uansett har vi i regjering fått til mye som kommer bilistene til gode.

2. januar skal Fremskrittspartiet i regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. For oss vil det være viktig å fortsatt få gjennomslag for grep som gir en enklere hverdag for bilister flest.

Med FrP i regjering skal veiene våre bli bedre, og kostnadene for bilistene skal være lavest mulig. Uten bilen stopper Norge.

Les Gunnar Stavrums leder:

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).