Av Abdul Waheed Aslam, imam i Stavanger

Jeg er imam i Stavanger og
har flere ganger besøkt asylmottak sammen med dialogprest Kian Reme i
Kirkelig dialogsenter.

LES BLOGGEN HER: Hva har imamer på asylmottak å gjøre?

Bakgrunnen er et ønske fra UDI Vest om at religiøst mangfold i Norge skal belyses i asylmottak.

Under oppholdet på mottak har UDI og mottaket en rekke informasjonsmøter om ulike samfunnsforhold for at asylanter som får opphold i Norge skal lære mer om det norske samfunnet som de skal integreres i.

Muslimsk fellesråd i Rogaland deltar gjennom vårt lokale Samarbedsråd for tros- og livssynssamfunn i et bredt dialogarbeid der siktemålet er respekt, åpnehet og kunnskap om hverandre.

Her deltar også Human-Etisk forbund som en konstruktiv samarbeidspartner. I foredraget som dialogpresten og jeg presenterer i asylmottak informerer vi om religionsfriheten som en del av menneskerettighetene.

Vi presenterer blant annet tre felles uttalelser fra Islamsk Råd Norge og Den norske kirke, som omhandler retten til å konvertere og vår felles fordeømmelse av vold i nære relasjoner og religiøs ekstremisme.

Alle asylsøkere har rett til selv å velge religiøs tilhørighet - og har rett til å vite hva som gjelder i Norge som et mangfoldssamfunn, også når det gjelder religiøst mangfold.

Det er vår opplevelse at disse informasjonsmøtene har blitt tatt svært godt i mot av asylanter med ulik religiøs og livssynsmessig bakgrunn. Et krav om å stanse åpen informasjon og dialog om disse spørsmålene anser jeg for å være et brudd på ytringsfriheten.