Svein-Erik Edvartsen:
Dømt fotball i 24 år, dømte cupfinalen for junior i 2006, cupfinalen for herrer mellom Brann og Ålesund i 2011, har dømt 180 kamper i Eliteserien, EM 2016 og 30 kamper i UEFA Champions League som AAR, og ca. 50 kamper internasjonalt selv som FIFA-dommer. Edvartsen var også toppdommer i ishockey i åtte år både nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke avklart om Edvartsen skal dømme Eliteserien i 2019 etter dommerkonflikten med dommersjef Terje Hauge.

Etter min oppfatning har VAR (VAR = Video Assistant Referees = videdommere) fungert meget godt i de 33 første kampene i VM. I den 34. kom dessverre den første klare VAR-tabben.

Når det gjelder den første straffen under dagens kamp mellom Saudi Arabia og Egypt, mener jeg at dommerens skjønn må legges til grunn, og at det ikke anses som en CLEAR ERROR å dømme straffe. Når det gjelder den andre straffen, mener jeg det meste gikk galt:

1) Dommeren blåser straffe som etter VARs oppfatning var CLEAR ERROR. Jeg er enig med VAR i at det her aldri burde blitt dømt straffe.

2) VAR anbefalte dommeren å sjekke situasjonen selv (OFR = On Field Review = dommeren sjekker en situasjon etter anbefaling fra VAR).

3) Det tok langt tid før dommeren valgte å løpe ut for å «kjøre en OFR». Det virket som at dommeren diskuterte med VAR lenge før han valgte å sjekke situasjonen en gang til selv.

4) Dommeren brukte langt tid på å se situasjonen på nytt på TV. Samtidig brukte han også åpenbart tid på diskuterte høylytt med VAR under «sin OFR».

5) Etter å ha brukt alt for lang tid på det meste, jfr. over, toppet dommeren kransekaken med å «vrake VARs» anbefaling og stå inne for egen avgjørelse. Det var synd. Fordi hans egen oppfatning var feil. Dette er ingen «gråsone-situasjon» (som det var mellom Sverige og Tyskland da Sverige ikke fikk straffe) hvor dommerens skjønn ikke skal overprøves av VAR. Dette skulle aldri vært straffe fordi dette må anses som en CLEAR ERROR («black/white situasjon»).

Alle som har hevdet at dommeren alltid vil følge VAR og at det ikke er noen vits med OFR, fikk i hvert fall se med egne øyne at dette ikke er 100 prosent sikkert. Når dette er nevnt, er det nok ofte lurt å følge VARs anbefalinger - som det åpenbart i hvert fall burde blitt gjort i denne situasjonen.

Jeg har for øvrig notert meg at dagens «hoved-VAR» er fra Portugal, og at dommeren er fra Colombia. Her hadde de åpenbart helt ulike vurderinger av situasjonen, selv om det fremstår som uforståelig.

Ser vi for eksempel på straffen som Bjørn Kuipers dømte i fordel av Neymar som han etter kort tid valgte å annullere etter at VAR anbefalte han å gjøre det, merker jeg meg at det var hans landsmann og gode kollega Danny Makkelie som var «hoved-VAR» i den kampen.

Jeg sier ikke «hoved-VAR» og dommeren alltid bør komme fra samme nasjon og har kjent hverandre i mange år, men fra samme kontinent om ikke annet kan virke å være en fordel – uavhengig av dagens situasjon. Den MÅ anses som CLEAR ERROR samme hvor man kommer fra og hva slags bakgrunn man måtte ha – herunder at dette ikke er noen «gråsone-situasjon».

VMs første VAR-tabbe er faktum. Dessverre.

Forkortelser:
VAR = Video Assistant Referees (videdommere)
VOR = Video Operation Room (rommet der VAR sitter)
GLT = Goal Line Technology (mållinjeteknologi)
OFR = On Field Review (dommeren sjekker en situasjon etter anbefaling fra VAR)

Les flere blogger fra Svein-Erik Edvartsen: