Paul Thomas, er førsteamanuensis ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved universitetet i Sørøst Norge.

Bashe Musse er en oppegående fyr som gjennom mange år har vært en ressursperson i det somaliske miljøet. Han har vært en brobygger mellom det norske samfunnet og somaliere, som er den gruppen som sliter aller mest av alle minoritetsgrupper. Når det er sagt, er det svært skuffende å høre det han sier i intervjuet med somalisk TV.

Det er alvorlig når en politiker, og særlig en som påberoper seg ansvaret for å representere somaliere – en gruppe med svært lite tillit til det offentlig, sår tvil om en uhyre viktig og grundig reportasje om mishandling av norsk-somaliske ungdommer i koranskoler i Somalia. Gjennom min forskning blant somaliere har jeg registrert hvor skeptiske mange er til vestlige nyhetskilder.

Som videregående lærer opplevde jeg at noen studenter med somalisk/arabisk opphav helst ville unngå vestlige medier i et prosjekt i engelsk hvor de skulle arbeide med media og kommunikasjon. Musse sin utalelse, lagt ut på Facebook, er med på å nøre opp under denne skepsisen. Videre insinuerer han at to tolker har forvrengt det han sa. Dette er klassisk «Fake news». Det er spesielt som ressursperson han her svikter unge somaliere som sårt trenger rollemodeller – rollemodeller som står for det de sier og tar ansvar.

Som lærer og forsker er det med et tungt hjerte jeg hørte flere somaliske foreldre i samme video benekte blankt at barna ble mishandlet i Somalia. For meg var ikke spørsmålet bare akademisk – jeg hadde studenter i klasserommet som var født i Norge men som kom tilbake etter mange år i ustabile land som Syria, Egypt og Somalia. Under elevsamtalene gråt de og snakket om «tapte år». Det er disse barna som blir sviktet igjen og igjen når representanter ikke viser solidaritet med dem.

Selv om Musse har nytt respekt i deler av det somaliske miljøet, er det ikke til å legge skjul på at stadig flere har ergret seg over hans evne til å være en legitim representant for somaliere i Norge. «Hvorfor slipper ham ikke nye, unge krefter til?» har jeg hørt enkelte si i det siste. Andre sier at han ikke har utrettet noe særlig med tanke på de store utfordringene somaliere sliter med.

I min egen forskning har jeg nevnt en del av de største utfordringene som eksisterer i varierende grad: fedre/menn deltar lite i barnas oppvekst; høy mobilitet hvor barna må stadig knytte nye bånd og en tolkning av koranen som er antivestlig.

Selv om de fleste sosioøkonomiske indikatorer for somaliere er negative i Norge, mener jeg at det er en ny, ung og talefør generasjon som nå vokser frem. Disse er kompetente navigatører som vet at deres fremtid ligger her i Norge.