*Nettavisen* Nyheter.

Bemanningsnorm i barnehagen NÅ: Hvem skal opp for de minste barna stå?

Av: Therese Halle Isene, barnehagelærer og mor
Krev nok ansatte i barnehagen nå: Regjeringens barnehagepolitikk har dessverre en lang vei å gå. Hva slags oppvekst ønsker vi at de aller minste skal få?
Barnehagebarn nedprioriteres subsidielt stadig, samtidig som antallet ettåringer i barnehagen har økt radig.
Det er ikke enkelt for kommunene og skulle subsidiene forvalte - resultatet er ofte at de med barnehagene må skalte og valte.
I en kommune er det uendelig mange ulike instanser som trenger; jeg tror ikke det er enkelt og rettferdig fordele penger.
Men når skal nok være nok?
Barnehagene stirrer atter en gang på pengeboksens stengte lokk.
Barnehagen er blitt vant til å godta lite midler og tåle neglisjering.
Hvorfor kan vi ikke la oss inspirere av nabolands løsning?
Finland tør ikke gamble på ressursbesparelser i barnehagen.
Der er det tett bemanning og pedagoger tilstede hele dagen.
Det er en selvfølge å ha en lovfestet bemanningsnorm for barnehageunger.
De er tross alt framtidas styrende hender og talende tunger!

Antall barn er fire (0-3 år) og sju (3-6 år) per ansatt,
og alle som jobber med barna har en pedagogisk utdanning,
dette synes jeg er en flott og eksemplarisk bemanning.
Forskning tyder på at gode barnehager gir harmoniske voksne i framtiden,
så samfunnet tjener positivt på det siden.

Regjering; jeg skriver til dere med forbløffelse og undring.

Er ikke alle borgere i samfunnet like viktig?
Å prioritere alle samfunnsgrupper med respekt og kunnskap, skulle vært pliktig.

Barna er jo framtidas voksne i verden, burde vi ikke sikre dem bedre på ferden?
Barnehagens status må fram i lyset og trenger et solid løft:
Ikke nedsettende ord, likegyldighet og uforstående snøft.

Gi barnehagen økt status og trekk kompetente medarbeidere inn ved å heve grunnlønn:
Er ikke den prisen verdt å betale for ens engen datter og sønn?
Jeg gjentar med et drønn:
Gjør barnehagetilværelsen mer grønn!

Sterke barnehageansatte og foreldre har forsøkt ulike strategier som å si tydelig i fra (Barnehageoppropet 2012) og enda flere har bedt sin stille bønn:
Regjering, gjennom å lovfeste en bemanningsnorm bruker dere naturlig skjønn!

Barnehagen innehar starten på alt:
Uten en god hverdag med tilstrekkelig bemanning,
er jeg redd samfunnet om noen år blir kaldt.

Vi vet ikke nok om hvilke konsekvenser som inntrer,
men jeg tror antallet psykiske lidelser blir fler.

Forskning viser at det er viktig hvordan de små blir møtt, helt fra de blir født!

De trenger stabile tilknytningspersoner som ser dem,
for at utviklingen skal gå opp og frem.

Så, hva foregår på barnehagens arena?
Kunnskap om de aller minste må til for å «vekke» politikerne og få dem «opp på bena».

Barna er prisgitt omgivelsene de befinner seg i, de lever i nuet og preges av det de opplever her og nå, hver eneste dag.
Nyere forskning viser at det er uheldig med vedvarende stress og jag.

De små trenger stabilitet, nærhet, gode relasjoner, tid til å utforske og gro:
Jeg vil kalle det Småbarnsro.

De ansatte i barnehagene er fantastiske de; har engasjement og masse å gi,
men med lav kommunal støtte og økte krav til dokumentasjon er det vanskelig å jobbe uanstrengt og fri.

Hvordan skal pedagogene få nok tid til hvert enkelt småbarnsindivid?
Den store andelen ettåringer i barnehage er en ressursutfordring i vår tid.

Det er gjort for lite forskning på hvordan hverdagen til de små bør være, den store barnehageutbyggingen skjedde før vi rakk å forske og lære.
Enkelte hevder vi gjør et stort eksperiment, at den store barnehageutbyggingen burde vært satt på vent.

Vi vet at de GODE barnehagene gir trygge, lærenemme, sosialt godtfungerende små:
Å prege Norge med DISSE barnehagene er det vi må!

Jeg jobber selv som pedagogisk leder og synes ingen jobb kunne gitt meg større variasjoner og gleder.
Jeg mener barnehageansatte rett og slett fortjener anerkjennelse og heder.

Det barnehagene trenger så inderlig, er nok ansatte og en pedagogtetthet som gjør mer tid med hvert enkelt barn overvinnelig.
Så kjære regjering, styrk barnehagens bemanning!
Lovfest en pedagog- og voksentetthetsnorm.
Først da skjer kvalitetssikring og barnehagen vil løftes i sin form.

Barna er vårt liv: Gjør barnehagen enda mer attraktiv!

(Nettavisen beklager at bloggformatet har endret deler av forfatterens opprinnelige tegnsetting)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag