Den norske kronen kommer til å styrkes, selv om oljeprisen forblir lav

 


(Foto: Ole Christian Eklund)

Av Joakim Stensland, spesialist på eiendomsomsetning

Valutamarkedet i motsetning til andre markeder er ofte vanskelig å forstå. Det er uoversiktlig og dynamisk, store kurssvingninger og dermed høy risiko. Men markedet er ikke lotto. Det er mulig å kalkulere seg frem til en utvikling selv i et marked der alt kan skje.

Tilbud og etterspørsel
Det er gjerne tre faktorer som bestemmer tilbud og etterspørsel av valuta. Eksport og import, investering og lån samt spekulasjon. Onsdag denne uken falt oljeprisen under 50 dollar under fatet. Og prisfallet ser ut til å vedvare.

Oljeprisen har mer enn halvert seg. Det har medført bl.a. medført at den norske kronen har blitt betydelig svekket. Det er dramatisk.

Oljeprisen forblir lav
Dagens aktivitetsnivå i oljesektoren viser lavere etterspørsel og overproduksjon av olje. Oljesektoren må derfor omstille seg på kostnadssiden og oljen blir billigere.

Nye investeringer i oljesektoren vil gå betydelig ned fordi den ikke lenger gir samme avkastning som tidligere. Siden sektoren er dynamisk skjer det raskt og faktorene presser prisen ned. Samtidig som at olje ikke lenger er en like økonomisk lønnsom næring etterspør verden nye energikilder. Kilder som er renere enn olje og som gir en mer effektiv miljøbruk. Konkurranse fra nye næringer vil også presse prisen ned.

Oljeprisen kommer dermed til å forbli lav.

Styrking av kronekurs

Når oljeinntektene til Norge går ned tvinges vi til å satse på nye og andre næringer. Norge er derfor i en særstilling hvor presset inn mot byene med manglende infrastruktur og samferdsel tvinger til økte investeringer. Også arbeidet med sammenslåing av 428 kommuner til 105 vil være med å kompensere for mye av nedgangen til oljeinvesteringene.

Byutvikling og etablering av nye kommunesentra og innovasjon i energibransjen vil således prege Norge fremover. Dermed står vi overfor strukturelle reformer, noe som innebærer lav arbeidsledighet, mens boligprisene fortsatt stiger. Timingen for dagens lave kronekurs er derfor særdeles god. Investorene vil nemlig se at det er mer lønnsomt å plassere i Norge, da vil etterspørselen etter norske kroner øke, og kronen styrkes.

I norsk politisk kultur har økonomiske argumenter ikke vært avgjørende for å selge inn budskap. Det blir det en endring på i større grad fremover nå for kronekursen berører oss alle.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.