Den offentlige debatten - Dunning-Kruger effekten

"Jeg har rett, hør på meg! Dere som mener noe annet er noen idioter som ikke vet deres eget beste, eller enda verre, dere er hjerteløse egoister!"

 


Av: Marius A. Nilsen, Sales Manager og Siv. Ing Indøk.

Daglig publiseres utallige nyheter og artikler som konkluderer bastant, på basis av manglende eller i beste fall tynt grunnlag. Hvordan kan mediene og andre bedrevitere være så sikker på at de har rett, når de har så lite fakta og logikk å hekte "sannheten" sin på?Kategorien «Bedreviter og moralsk overlegen på manglende grunnlag» kan beskrives med Dunning-Kruger effekten, navngitt etter professorene David Dunning og Justin Krugers forsknings studie fra Cornell University i USA. Dunning-Kruger effekten er når personer ikke evner presist å vurdere deres egne evner, eller mer spesifikt, deres begrensninger. Disse personene tror feilaktig at de er mye mer kompetent enn andre, og denne illusjonen stammer fra deres lave kompetanse som ikke gjør dem kapabel til kritisk analyse av egne evner og ytelse. Lavt kompetente personer er også mindre i stand til å ta imot tilbakemeldinger og ny info, som igjen kan forklare hvorfor fakta ikke biter på noen. Summa summarum, medfører effekten en signifikant overvurdering av egne evner, ytelser og sannhetsgehalt, og er et bidrag til å forstå hvorfor bedrevitere uten fakta i bunn, er så sikker i sin sak. Dunning og Kruger formulerer dette meget bra: "This overestimation occurs, in part, because people who are unskilled in these domains suffer a dual burden: Not only do these people reach erroneous conclusions and make unfortunate choices, but their incompetence robs them of the metacognitive ability to realize it." Kruger J, Dunning D (1999)Utgangspunktet for studien var at Dunning og Kruger ønsket å undersøke hvorfor dyktige folk undervurderte deres egne evner, og hvorfor mindre dyktige folk, overvurderte deres evner. Basert på en rekke forsøk på psykolog studenter ved Cornell University hvor studenters egenskap til å vurdere ens egne evner og resultat på tester, ble målt opp mot reelt resultat og evner, fant professorene ut at studenter med lav kompetanse gjennomgående overvurderte egen kompetanse og ytelse, mens studentene med høy kompetanse og bra resultat på testene, gjennomgående undervurderte egne evner og resultat. De høykompetente studentene trodde også at andre fant testene like lett som dem selv. Dette kan også være bakgrunnen til at flere gode faktabaserte artikler ikke får samme gehør som simple, følelsesbaserte artikler. Forfatteren overvurderer sitt publikum.Enkelte artikler og utsagn i medier, fra professorer, politikere og andre får en til å undre om professorene Dunning og Kruger kjører et live forskningsprosjekt på Dunning-Kruger effekten i den offentlige debatten. Dunning og Kruger tar også opp faren med kun litt/begrenset kunnskap: "The effect can also be summarised by the phrase "a little knowledge is a dangerous thing." A small amount of knowledge can mislead a person into thinking that they're an expert because this small amount of knowledge isn't a well known fact - RationalWiki - Dunning-Kruger effect.Spørsmålet blir da: Hvordan kan vi forandre debatten fra fordummende til opplysende? Hvordan kan vi få flere opplyste hoder til å delta, få bedre journalistikk, et minimum av kildekritikk, evne til å analysere situasjoner og formidle de, konsekvensanalyser, og positive og negative vinklinger på saker for å få et fullstendig bilde. De lavt kompetente som ikke innser deres mangel på kompetanse, må redusere deres trang til å påtvinge andre personer deres ukvalifiserte mening. Hvorfor den skal være av interesse for andre enn dem selv, og hvorfor de har en trang til regelmessig å demonstrere deres mangler ved å uttale fullstendig urealistiske og feilaktige ting daglig, er et meget godt spørsmål jeg ikke har svar på.Det jeg vet, er at det er på tide å ta den offentlige debatten vekk fra de som skriker høyest, uten grunn, og gi stafettpinnen videre til personer som begrunner sine uttalelser i fakta, og som har substans og logikk å tilføre i en ellers fordummende offentlig debatt."Real knowledge is to know the extent of one's ignorance" - ConfuciusKilde: Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments - Kruger J1, Dunning D.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.