*Nettavisen* Nyheter.

Friske meninger

Den typiske innvandreren er muslim fra Syria

Jon Helgheim:

Jon Helgheim (Frp) er uenig med Gunnar Stavrum i hva innvandringsstatistikken sier.  Foto: Lars Opstad (Mediehuset Nettavisen)/NTB Scanpix

Jo Gunnar Stavrum, den typiske nye innvandreren til Norge de siste årene er en muslim fra Syria.

Jon Helgheim er stortingsrepresentant for Frp.

Det har lenge vært et problem med manglende åpenhet om innvandringen til Norge fra medias side. Flere samfunnsaktører ønsker ofte å skjønnmale situasjonen, slik at det sanne, men ubehagelige bildet ikke skal bli for tydelig. Gunnar Stavrum og Nettavisen pleier ikke å være verstinger på dette feltet. Tvert i mot har han og Nettavisen fremstått som blant de beste blant etablerte medier. Men Stavrum går kraftig i baret i sin lederkommentar i Nettavisen tirsdag, i en artikkel som dessverre er gjennomsyret av faktafeil.

Stavrum skriver at den typiske nye innvandrer ikke er muslimsk innvandrer fra Somalia, men en kristen arbeidsinnvandrer fra Polen og Øst-Europa. Dette er direkte feil. Dersom vi ser på den mest presise statistikken for å beskrive mengde innvandring til Norge, SSBs statistikk for nettoinnvandring, så var innvandrere fra Syria på innvandringstoppen i 2018. Som i 2017 og 2016. Det innvandret 3 130 syrere til Norge i løpet av de tre første kvartalene av 2018, mens det innvandret 1 243 med polsk bakgrunn. Og fra 2016 til og med 3. kvartal 2018 utgjorde nettoinnvandringen av syrere 21 000 personer, mens tilsvarende tall fra Polen var på 3 100.

Det ser ut til at Stavrum helt har oversett at den vestlige innvandringen til Norge, med polakker i spissen, har stupt de siste årene fra 22 100 i 2014 til 785 i 2016 og 732 i 2017. Samtidig har den ikke-vestlige innvandringen etter migrantkrisen økt fra 15 500 i 2014 til 24 400 i 2016 og 20 000 i 2017. Heldigvis har FrP fått kontroll på dette ved kraftfulle innstramminger.

Stavrums hovedfeil er at han i sin iver etter å bagatellisere den rekordhøye ikke-vestlige nettoinnvandringen bruker helt feil statistikk. Han bruker UDIs statistikk om antall EØS borgere på kortidsopphold og ikke SSBs statistikk om nettoinnvandring.

Det er også talende at når Stavrum først skriver om antall muslimer i Norge så er det for å berolige leserne, men altså på et helt sviktende faktagrunnlag. For SSBs statistikk viser at 3 av de 4 landene med høyest nettoinnvandring til Norge fra 2015-2018 i hovedsak er muslimske land som Syria, Eritrea og Afghanistan. Når Stavrum først tør å omtale antall muslimer i Norge burde han heller ha sett på PEWs prognose for antall muslimer i Europeiske land, som viser at Norge er et av de landene som vil få størst vekst i andel muslimer i befolkningen med en økning fra 6 prosent i 2016 til 13 prosent i 2050, mens Sverige forventes å få en økning fra 8 prosent i 2016 til 21 prosent i 2050.

Stavrum har rett i at India ser ut til å være på topp blant familieinnvandringstillatelser i 2018. Men også her er det muslimer fra Syria som er på topp etter migrantkrisen med 6 400 familiegjenforeninger fra 2015 til november 2018, mens tilsvarende tall for indere var 3 700.

Stavrum har også rett i at asylankomstene har gått kraftig ned de siste årene. Tall for antall innvilgede asylsøknader i 2018 ser ut til å bli det laveste siden 1990-tallet med rundt 1 600. Men i tillegg kommer langt høyere tall for familiegjenforening og kvoteflyktninger, som Frp i regjering riktignok også har klart å redusere de siste årene.

Dette har vært en knallhard jobb som vi i Frp har kjempet for i alle år, nærmest helt alene. Og det gir håp at stadig flere ser ut til å kopiere vår politikk, sist med Aps migrasjonsutvalg og Høyres migrasjonsutvalg. Og det hadde hjulpet på det politiske ordskiftet dersom en av landets beste redaktører hadde litt mer kontroll på eget faktagrunnlaget.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.