Gå til sidens hovedinnhold

Direkte forkastelig å slå politisk mynt på en slik sak

Anniken Renslo Sandvik:

Frps helseturné er ikke annet enn en jakt på heiarop i sosiale medier, høyere oppslutning på meningsmålinger og til slutt stemmer ved neste stortingsvalg.

Anniken Renslo Sandvik er ansvarlig redaktør i Finnmarken.

«Listhaug, aller først, hvorfor er dere i Vardø i dag?»

Slik lyder åpningsspørsmålet fra Nettavisen på direktesendingen som ble kringkastet på Facebook onsdag. Da hadde Fremskrittspartiets helsepolitikere Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud vært på hjemmebesøk hos Christi Andreassen i tre kvarters tid, og nå har de åpnet for at også media kan få ta del i historien. Med stødig regi fra Frp-politikerne, selvfølgelig, de sitter på hver sin side av Christi i sofaen, og når Sylvi får åpningsspørsmålet på direktesendingen, bruker hun et helt minutt på å besvare det.

Man kan få sagt mye på ett minutt, og Listhaug er godt trent til nettopp dette, ofte har hun bare ti sekunder på seg til å få fram budskapet på TV.

I sofaen i Vardø får hun sagt følgende:

«Det er fordi vi har blitt sterkt berørt av historien til Christi. En historie om en ung dame på 30 år som trenger hjelp, og har blitt tilbudt korttidsplass på sykehjem. Jeg mener det hører ingen plass hjemme. Du har flyttet fra én kommune der du fikk masse hjelp til Vardø der man nesten ikke får hjelp i det hele tatt, og det viser litt den urettferdigheten som er. Og da hun nå blir tvunget til å bruke samboer og venner for liksom å ha et verdig liv, så er det ikke sånn det skal være i Norge. Og regjeringa og Fremskrittspartiet har jo da fått gjennomført en brukerstyrt personlig assistentordning, som gir flere rettigheter til dem som trenger det, og det ser ikke ut til at du er fulgt opp på en god nok måte,» sier hun henvendt til Christi, før hun fortsetter:

«Så derfor er det viktig å være her og støtte henne og få fram denne saken, slik at jeg håper Vardø kommune nå ser at de må snakke med denne dama her, og gi henne den hjelpen hun trenger.»

Vardø kommune var ikke til stede under direktesendingen for å gi sin side av saken. Den skulle vi få etterpå, når Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud ledet an til rådhuset. Der var verken enhetsleder for helse, assisterende rådmann eller rådmann å se, og dermed ble det aldri mulighet til å få svar fra dem som faktisk er ansvarlige og kjenner den aktuelle saken.

I stedet møtte delegasjonen ordfører Robert Jensen fra Arbeiderpartiet. Han var ikke blid.

«Jeg sier at den her regjeringa har redusert skjønnsmidlene for en liten kommune som oss på 2.000 mennesker på over fire millioner, også kommer dere og reduserer arbeidsplasser. Også kommer dere og snakker til oss om helsetjenester for å bruke det i deres populistiske hverdag! Det her er en ikke-sak, som dere bruker med riksmediene på slep,» tordnet han overfor Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug.

La det være sagt: Historien til Christi Andreassen er ikke en ikke-sak. Det er helt tydelig at hun har behov for hjelp fra det offentlige helsevesenet, og det kan godt tenkes at hun ikke har fått den hjelpen hun har krav på fra Vardø kommune. Det krever liten fantasi å forstå hvor uverdig det føles for en 30 år gammel kvinne å få tilbud om korttidsplass på sykehjemmet.

Men det framstår som direkte forkastelig å slå politisk mynt på en slik sak.

For det er nettopp dét Frps helseteam er i Vardø for å gjøre. Det er bare en knapp uke siden Sylvi Listhaug lanserte at hun vil bruke en del av tiden sin som stortingspolitiker til å reise rundt og treffe folk som opplever at de ikke får den hjelpen de trenger i helsevesenet. Det er vel og bra at beslutningstakerne er ute og snakker med folk, og ikke minst bruker tid på dem som merker politikken på kroppen. Men når de gjør det med media på slep, og byr på en ensidig del av en kompleks historie, samtidig som de passer på å fronte egen politisk fortreffelighet, da er det ikke folks beste som er på agendaen.

Les mer

Listhaug på turné

Det er ikke annet enn en jakt på heiarop i sosiale medier, høyere oppslutning på meningsmålinger og til slutt stemmer ved neste stortingsvalg.

Enkelthistorien til den 30 år gamle kvinnen i Vardø kommer i skyggen av dette. Dette ble også godt illustrert i Nettavisens video fra møtet mellom Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Robert Jensen på rådhuset. Helt i bakgrunnen, bak journalistene, sto samboerparet det egentlig handlet om.

I ettertid er det også konflikten mellom ordføreren og Frp-politikerne det har handlet om i den offentlige debatten. Den ene siden heier på Sylvi Listhaug, som setter ordføreren og Vardø kommune på plass. Den andre jubler for Robert Jensen, som sa dem imot da de kom på overraskelsesbesøk.

Uansett hva man måtte mene om den ene eller den andre, så kan det være liten tvil om at det ville vært mer hensiktsmessig å be om et helt vanlig møte med kommunen dersom målet var å bidra til endring i denne enkeltsaken. Når man i stedet kommer trekkende med både pasient og journalister uten en ordentlig avtale, når man bruker sin egen posisjon som hersketeknikk overfor lokalpolitikerne, da er det ikke rart man som ordfører sier ifra. Ordbruken til Robert Jensen kan diskuteres, men det er høyst forståelig at han tar til motmæle.

Likevel er det ingen tvil om at det er kommunens ansvar å sørge for at innbyggerne tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven. Her er det også spesifisert at kommunen har ansvar for personlig assistanse. Retten til brukerstyrt personlig assistanse er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven, der det står at personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Denne retten er knyttet opp mot et konkret timebehov, og det er kommunen som skal fastlegge dette behovet.

Les mer

En 30-åring har ingenting på sykehjem å gjøre

«Dersom kommunen vurderer brukerens bistandsbehov til minst 32 timer per uke, og rettighetsbestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt, vil vedkommende i utgangspunktet ha en rett til å få den personlige assistansen, eventuelt avlastningen, organisert som BPA,» heter det i rundskrivet som ble publisert etter lovendringen 1. januar 2015.

Brukere med et tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil også ha rett til BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende.

Lovendringen i 2015, der BPA-ordningen ble rettighetsfestet, var for øvrig et resultat av en langvarig høringsprosess som startet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i 2006. Både SV og Arbeiderpartiet la fram alternative forslag som ble nedstemt, men da lovendringen i sin helhet ble tatt opp til avstemming, sluttet alle seg til den, og den ble enstemmig vedtatt. Altså var det ikke Fremskrittspartiet og regjeringen alene som fikk den ordningen på plass.

Dersom Vardø kommune ikke oppfyller sine forpliktelser på dette området, er det selvfølgelig en sak både for tilsynsmyndighetene og for offentligheten. Som innbyggere i en kommune må vi være trygge på at vi får den hjelpen vi har krav på dersom vi blir syke, uføre eller får behov for hjelp på andre måter. Når så ikke skjer, må det avdekkes, og kommunen må ansvarliggjøres.

Listhaugs metode er bare ikke måten å gjøre det på.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her