Gå til sidens hovedinnhold

Dyreaktivister sparker bønder som ligger nede

Guri Wormdahl:

Pelsdyrnæringen er vant til motstandere av næringen og diverse ønsker om avvikling. Mange dyreaktivister har markert seg mot næringen ved å trakassere og hetse familier som driver med pels. Men det var ikke nok, nå skal de også sparke dem som ligger nede.

Guri Wormdahl er kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Da Høyre og Fremskrittspartiet brøt sine valgløfter om å bevare pelsdyrnæringen, var det en kjempeseier for dyreaktivistene. De hadde lyktes med å etablere premissene for regjeringens beslutning, og har bidratt til at regjeringen nå vil overkjøre et stortingsvedtak fra 2017 hvor næringen bevares.

Man skulle kanskje tro at aktivistene nå var fornøyd, men det er de ikke. Det er tydelig at drivkraften til aktivistene ikke er å sørge for at dyrene skal ha det godt, men at bøndene skal ha det vondt.

Etter mange år med ulovlige innbrudd og trakassering av enkeltbønder, skulle man tro at aktivistene i det minste hadde dannet seg en grunnleggende kunnskap om hvordan pelsdyrgårder og landbruk fungerer. Det har de ikke.

Jeg har sagt at jeg nekter å diskutere med Noah. Det gjelder i og for seg fremdeles, men det innspillet Noah nå har sendt til Landbruksdepartementet om hvordan pelsdyrbøndene kan omstille driften sin etter et eventuelt forbud, det må kommenteres.

Det er vanskelig å si om innspillene er et resultat av fullstendig kunnskapsløshet, eller om det er ment som en direkte hån mot våre bønder. Kollokviegruppen bak innspillet mener for eksempel er det bare er å slå over til kornproduksjon for de med store gårder, mens resten av bøndene kan begynne med blomster i veksthus eller økologisk landbruk. «Det er å anta at driftsbygninger for pelsdyr vil kunne omdannes til veksthus til grøntproduksjon», skriver Noah hjelpsomt.

De burde til nå ha klart å snappe opp at pelsdyrgårdene er små. Det er derfor rapporter som, med faktisk faglig grunnlag, sier at de som i dag driver med gårdsdrift ved siden av pels, er avhengig av pelsdyroppdrett for å få det til å gå rundt. Nedleggelsen av pelsdyrnæringen vil legge ned gårder over hele landet. Så enkelt er det.

Dessuten er det knapt noen som lever av kornproduksjon alene i Norge. Men Noah vet råd: Bøndene kan jo begynne med humle- eller drueproduksjon også, for mikrobryggerier er så i vinden.

Innspillet fortsetter med å skissere hvordan bøndene kan fylle driftsbygningene med sopp. Noah har nemlig koblet sammen at Norge er på kaffetoppen i verden med at sopp vokser godt i kaffegrut – så her er det bare å starte produksjon.

«De største pelsdyrkommunene er lokalisert ikke langt fra tettsteder og/eller byer, noe som bør gjøre det enkelt å få fatt på vekstmedium i form av kaffegrut», skriver Noah.

Soppen liker det mørkt, så Noah foreslår videre at gamle fjøs jo må være perfekte til sopproduksjon. Det er altså de samme driftsbygningene som ellers kan bli drivhus for blomsterproduksjon?

Ekspertisen i kollokviegruppen bak innspillet holder samme presisjonsnivå når de går gjennom kommune for kommune for å peke på hvilke fantastiske muligheter som ligger i omstilling. For eksempel i Oppdal:

«På grunn av nærhet til Trondheim kan det også være aktuelt å utforske mulighet for å dyrke grønnsaker innendørs (hydroponi) eller sopp som kan omsettes på det lokale markedet. Gitt at området har friluftsliv- og turistpotensialet, skal heller ikke dette utelukkes som næringsvei for omstilling.»

Bøndene kan jo bare kjøre inn til Trondheim og hente kaffegrut, for så å dyrke sopp i fjøset.

Dette handler om én ting: Å sparke bønder som ligger nede. Det gjør Noah over side opp og side ned med liknende tankespinn og «ideer».

Vi burde vel ikke være overrasket. Det er dette kunnskapsnivået dyreaktivistene har hatt gjennom alle årene med debatt om næringen. Det som er overraskende, for ikke å si skremmende, er at dette er organisasjonene regjeringen har lyttet til. I seg selv er innspillet på grensen til komisk, men det er altså ekte mennesker, de fleste forsørgere og mange av dem arbeidsgivere, som skal betale en skyhøy pris for det. Disse organisasjonene har etablert den virkelighetsforståelsen som nå har gjort at regjeringen vil frata flere hundre familier livsgrunnlaget.

Familier over hele landet ligger våkne om nettene og gruer seg for fremtiden, på grunn av at regjeringen svelger dette våset. Dette bør være en tydelig varsellampe for Høyre og FrP om hva de faktisk er i ferd med å gjøre. Om hvem de faktisk er i seng med.

Pelsdyrnæringen er en næring med god dyrevelferd, og derfor konkluderte det regjeringsoppnevnte pelsdyrutvalget, regjeringen selv og Stortinget med at næringen bør bevares. Pelsdyrnæringen skader hverken samfunnet eller andre næringer. Tvert imot. Den sysselsetter 500 mennesker og skaper, selv i et år med internasjonal lavkonjunktur, 275 millioner kroner i verdier i deler av landet som sårt trenger aktivitet.

Man skulle tro at husdyrmotstanderne i Noah var fornøyde, og at de kanskje var villige til å vise en smule respekt for dem som nå risikerer å miste alt. Du skal være en spesiell type menneske for ikke å bli berørt av historier som det unge paret Erik og Beate Aileen Hobberstad forteller. De har satset mer enn ti millioner på pelsdyrgården sin, en gård med dyrevelferd i verdensklasse. Nå er hele investeringen nært verdiløs, og gjelden er like stor.

Kampen handler ikke lenger om dyrene. Nå er målet at bønder som Erik og Beate skal få minst mulig igjen etter at regjeringen river bort gården og livsgrunnlaget under beina på dem.

To rapporter, med to ulike regnemetoder, fra to av Norges beste miljøer på feltet, slår fast at en rettferdig kompensasjon vil bli på flere milliarder kroner. Dyreaktivistene velger å harselere med at de ikke vil dekke «frisørtimer» og «ferieturer» for bøndene. Her er det altså snakk om millioninvesteringer, generasjonsverdier, arvesølv, fulltidsjobber og inntektsgrunnlag som raseres med et pennestrøk. Løsningen? Å kjøre inn til Trondheim å samle kaffegrut, for så å dyrke sopp i fjøset og druer på tunet.

Det er en hån. Alle norske bønder som ikke driver fulltid med grønnsaker, vindruer eller sopp bør følge nøye med på hva pelsdyrbøndene utsettes for nå. Neste gang kan det være dere som får beskjed om å begynne med blomsterdyrking eller å fylle fjøset med kaffegrut og sopp.

Kommentarer til denne saken