Av: Siv Jensen, finansminister og leder i Frp

SVs Audun Lysbakken klager i VG 3. desember over at FrP i regjering reduserer skatter og avgifter. Sosialistene gjør kampen mot fattigdom til en kamp mot rikdom. Misunnelse bør ikke være utgangspunktet for skattepolitikken.

Samtidig vil SV øke innvandringen noe som vil føre til større forskjeller og mer ulikhet. SV burde heller ta innover seg at det viktigste for små forskjeller er trygge arbeidsplasser og en streng innvandringspolitikk.

Norge er allerede helt i verdenstoppen i lav ulikhet. En viktig grunn til dette er en politikk som gjør at folk flest har en jobb å gå til. Her er det viktig å nevne at arbeidsledigheten de siste årene falt har betydelig, og at sysselsettingen er økende. Samtidig hjelper vi de som trenger det med rause velferdsordninger.

Les Gunnar Stavrums leder: Skattelette går selvsagt til de som betaler skatt

Med FrP i regjering har vi siden 2013 redusert skatter og avgifter med i underkant av 25 milliarder kroner. Halvparten av personskattelettelsene har gått til folk flest med vanlige inntekter. En vanlig familie betaler 11 000 kroner mindre i skatt med denne regjeringen. Det er penger som de kan bruke på velferd for seg og sin familie.

Med SVs politikk kan disse skattelettelsene bli reversert. I tillegg vil over 300 000 pensjonister og 49 000 som går på trygd få økt formueskatt med SV sine forslag. Er det rettferdig? Jeg mener nei! Jeg mener det er rettferdig og sosialt at enkeltpersoner og familier får beholde mer av egne penger.

Les også: Lysbakken mener Solberg leder «de rikes regjering»

Audun Lysbakken kritiserer regjeringen for skattelette på arbeidende kapital. Dette er ikke penger på bok, men lavere skatt på norske arbeidsplasser og investeringer i norske bedrifter. Skal vi fortsette å ha rekordlav arbeidsledighet må vi unngå tiltak som rammer bedriftene våre hardt.

Å løfte folk ut av fattigdom handler ikke om å ta inn mer penger i skatt. Det er dårlig politikk og tar oppmerksomheten bort fra det viktigste. For å bekjempe fattigdom må vi å se enkeltmenneskets utfordringer i alle faser av livet:

Flere må fullføre skolen. Derfor er det gledelig at rekordmange nå fullfører videregående.

Vi må sørge for at flere lever av egen inntekt, og færre går på trygd. Lave skatter gjør at det lønner seg å jobbe.

Vi må ha rause velferdsordninger slik at alle barn i Norge har nok mat i magen og varme klær på kroppen.

Vi må fange opp mennesker som sliter med rus og psykiatri og gi dem nødvendig hjelp.

Vi må stille krav i integreringspolitikken. Innvandrere som lærer seg norsk, kommer lettere ut i jobb og blir raskere en del av det norske samfunnet.

Hva mener du? Kommentér gjerne i kommentarfeltet under.