Fjerning av parkeringsplassene har gitt svært positive effekter

 

AV: Hans Edvardsen, etatsdirektør Bymiljøetaten i Oslo kommune

Fjerning av parkeringsplassene i Thereses gate har gitt svært positive effekter for kollektivpassasjerer i Oslo. Trikkestans på den 700 meter lange strekningen påvirker reisende fra Rikshospitalet til Grefsen og Ljabru, samt punktligheten i hele trikkelinjenettet. De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene ved forsinkelser i kollektivnettet i Oslo og Akershus er beregnet til hele 3 milliarder kroner.

Fjerningen av de 124 parkeringsplassene i Thereses gate har møtt motstand. Det er forståelig at det blir reaksjoner når offentlige parkeringsplasser fjernes. I Bymiljøetaten har vi tatt til oss mange av reaksjonene. Det er imidlertid viktig å se tiltaket i en større sammenheng hvor man både tar hensyn til problemene den kraftige befolkningsveksten medfører og kostnadene forsinkelsene utgjør for samfunnet.

Les også: - Dette er en krigserkæring

Beregninger fra Ruter viser at de årlige totale kostnadene ved forsinkelser i kollektivnettet i Oslo og Akershus er på tre milliarder kroner. Det er mange faktorer som bidrar til forsinkelsene, men en viktig del skyldes flaskehalser i trafikken. Den enkleste måten å redusere de samfunnsøkonomiske tapene på, er å fjerne problemene vi har kjent til i en årrekke.

Da tiltakene i Kraftpakke 1 ble godkjent var det fordi de ville ha effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer. Dette påvirker direkte 130.000 kollektivreiser hver dag. Thereses gate har de ti siste årene vært en av de tre største flaskehalsene for trikk i Oslo. Derfor måtte det gjøres noe med fremkommeligheten på strekningen. I forarbeidene til Kraftpakke 1 ble det gjort en forenklet kost-nytte vurdering som viste at de samfunnsøkonomiske besparelsene ved tiltakene var på hele 254 millioner kroner.

 

Den omstridte fjerningen av parkeringsplasser i Theresesgate er blant annet erstattet av ulike kunstprosjekter. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

De samlede tiltakene i Kraftpakke 1 er avgjørende for at Oslo skal få sin del av de 26 milliardene som ligger i belønningsmidler og bymiljøpakker i Nasjonal transportplan. Formålet med midlene er å øke antallet kollektivreiser og stanse veksten i personbiltransporten. Oslo og Akershus kan få over en milliard frem til 2016 dersom disse målene innfris. Da er det helt avgjørende at vi sikrer at kollektivtrafikken er effektiv, presis og attraktiv.

I forrige uke fikk Bymiljøetaten to rapporter fra Sweco knyttet til fremkommelighet for kollektivtrafikken og trafikksikkerheten i Theresesgate. De dokumenterer at
fremkommelighetstiltakene fungerer meget bra og at trafikksikkerheten har blitt bedre. Basert på tidligere erfaringer fra Inkognitogata forventer vi at de positive resultatene forsterkes gjennom høsten.

For å håndtere den forventede veksten i antall reiser med trikken fra 49 millioner i 2013 til 77 millioner i 2025 skal det investeres 2,3 milliarderi oppgradering av det eksisterende trikkenettet og Oslo kommune planlegger innkjøp av nye trikker for to milliarder. Forsinkelser på trikkelinjene påvirker direkte antallet vogner vi må kjøpe inn. Det er derfor viktig for oss å gjøre tiltak som bidrar til å fjerne de største problemene på de sentrale delene av linjenettet.

Det er mange interessenter og ulike meninger om hvilke grupper som skal prioriteres i Oslos gater. Gatenettet er ikke dimensjonert for å håndtere enda flere kjøretøy. Oslos ildprøve blir da å tilrettelegge for transportbehovet til 20.000 nye Osloborgere hvert år de ti neste årene. Hvis hver fjerde av dem eier en bil, så får vi 50.000 nye kjøretøy på veinettet. Det er det ikke plass til. Dette problemet kan bare løses gjennom å gi prioritet tilfotgjengere, sykkel og kollektivtransport. Det betyr at biltrafikk og offentlig parkering i noen tilfeller må vike plassen for kollektivtrafikken.

I Thereses gate forsøkte Bymiljøetaten å dekke opp behovet for nyttetransport og kundeparkering gjennom å foreslå betalingsparkering i fire sidegater. Forslaget ville gagnet næringsdrivende, håndverkere, hjemmehjelp og budbiler. Det ville også ha gitt positive effekter for beboere som er avhengig av nyttetransport, men ikke gitt prioritet til bileiere som lar bilen stå på offentlige parkeringsplasser. Dette forslaget ble nedstemt av bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen.

Bydel St. Hanshaugen har gjort vedtak om innføring av permanent beboerparkering i hele bydelen når ordningen iverksettes. Det betyr at alle offentlige gater som har uregulert parkering vil bli berørt. Den direkte konsekvensen er at problemene med fremmeparkering i området reduseres betraktelig. Bymiljøetaten mener at debatten om tiltakene i Thereses gate må sees i sammenheng med diskusjonene om hva som må til for at Oslo skal kunne tåle befolkningsvekst uten at byen blir ufremkommelig. Og ikke minst: Hvordan vi skal tilrettelegge for permanent bruk av de frigjorte arealene i Thereses gate på en måte som skaper varige verdier for bydelen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.