Av: Inger Zadig, Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Elden DA

Vi kan ikke ha et politi som lar overgrepssaker ligge i skuffen i 16 måneder grunnet "manglende ressurser", når de samtidig løper rundt i skogen på jakt etter fredelige sopplukkere.

I august i år registrerte Kripos i løpet av en toukers periode over 1000 unike IP-adresser benyttet til nedlasting av barnepornografi. VG har i en stor reportasje identifisert 78 slike nedlastere.

Politiet hevder at de ikke har tilstrekkelig med ressurser til å etterforske disse tilfellene.[link]. Samtidig varsles et 2 % kutt i politiets samlede budsjett, ifølge et lekket internt dokument fra Politidirektoratet som Nettavisen.no har fått tilgang til.

Dette er en alvorlig trussel mot barns rettssikkerhet, og noe må gjøres med situasjonen. Før vi begynner å snakke om bevilgning av mer penger til politiet, er det nødvendig å ta en titt på hvordan politiet disponerer de ressursene de har til rådighet i dag.

Lørdag 3. oktober kunne Romerikes Blad melde om en kvinne i førtiårene som hadde blitt oppsøkt av politiet i skogen og fått beslaglagt soppkurven sin. Soppen var av type flein, kurven ble konfiskert og damen ble anmeldt for forholdet.

Med andre ord: Mens VG gjorde politiets jobb med å avdekke identiteten til nedlastere av barnepornografi, jaktet politiet på fredelige fleinsopplukkere på Eidsvoll.

Videre kunne Nettavisene søndag kveld melde om en MDG-politiker som nå trekker seg fra alle politiske verv da politiet midt under fredagstacoen trappet opp på døra og pågrep vedkommende for besittelse av 0,5 gram marihuana.

Enkelte vil til politiets forsvar påpeke at denne type politiarbeid er langt fra så ressurskrevende som etterforskning av barnepornonettverkene, og at innsatsen i så måte i liten grad går på bekostning av arbeidet mot mer alvorlig kriminalitet.
Denne innvendingen holder ikke vann.

I 2014 ble det anmeldt svimlende 48 100 tilfeller av narkotikaforbrytelser, noe som utgjør hele 20 % av alle anmeldte forbrytelser i Norge i fjor.

Det brukes årlig enorme politiressurser på etterforskning og påtale av narkotikaforbrytelser. I tillegg til politiet og påtalemyndighetens ressursbruk har de siktede som regel krav på offentlig betalt forsvarer, og omlag 1/3 av norske fengselsplasser er fylt med innsatte som primært soner narkotikadom.

All den tid offentlige ressurser er et nullsumspill må det gjøres fornuftige og rettferdige prioriteringer med hensyn til hvilke lovbrudd politiet skal velge å forfølge.
Vi kan ikke ha et politi som lar overgrepssaker ligge i skuffen i 16 måneder grunnet "manglende ressurser", når de samtidig løper rundt i skogen på jakt etter fredelige sopplukkere.

Når det er større sjanse for straffeforfølgelse for å plukke fleinsopp (som er langt mindre skadelig enn det lovlige rusmiddelet alkohol), enn for å laste ned bilder av barn som utsettes for seksuelle overgrep er det noe alvorlig galt med vår rettspleie.

Det er et hån mot barns rettssikkerhet. Det er et hån mot borgernes krav på en fornuftig og rettferdig bruk av våre ressurser. Og det er et hån mot grunnleggende verdier som skadefølgeprinsippet og hensynet til respekt for borgernes rett til privatliv - prinsipper som vi hevder at vår rettsstat er tuftet på.

Den som måtte bli utsatt for straffeforfølgelse grunnet plukking av fleinsopp i norsk utmark kan henvende seg til meg. Jeg tilbyr meg herved å ta saken som forsvarer. Pro bono.